Lažni Coragen 20 SC na crnom trižištu Srbije!

Lažni Coragen 20 SC na crnom trižištu Srbije!

Preparat Coragen® 20 SC sa etiketom na ukrajinskom jeziku nije originalni DuPont preparat i prema analizama ne zadovoljava propisane zdravstvene i bezbednosne standarde, navela je u saopštenju kompanija Agromarket, koja je jedini ovlašćeni zastupnik DuPont preparata za zaštitu bilja na srpskom tržištu.
 

Pojavio se lažni Coragen 20 SC na crno tržište Srbije - © Agromarket 

U saopštenju se navodi da se nedavno na srpskom tržištu pojavio insekticid Coragen® 20 SC sa etiketom na ukrajinskom jeziku, te je tim povodom kompanija Agromarket obavestila sve kupce i korisnike ovog preparata da je navedeni preparat nelegalno uvezen u našu zemlju i predmet je trgovine na crnom tržištu.

Prema rezultatima analize obavljene u nezavisnoj laboratoriji (Research Institute for Organic Syntheses Inc, Češka Republika), nelegalni ukrajinski Coragen® 20 SC ne ispunjava propisane zdravstvene ni bezbednosne uslove.
 

Pojavio se lažni Coragen 20 SC na crno tržište Srbije - © Agromarket

Originalna aktivna materija navedena na pakovanju hlorantraniliprol ne nalazi se u lažnom preparatu, a umesto nje nađeni su ostaci aktivne materije alfa-cipermetrin. Primenom ovog preparata su i prometnik i krajnji kupac dovedeni u zabludu i dovode u pitanje kvalitet i zdravstvenu bezbednost svog roda, objašnjeno je u saopštenju kompanije Agromarket.

Kompanija Agromarket jedini je ovlašćeni zastupnik DuPont preparata za zaštitu bilja na tržištu Srbije. Jedini legalni, registrovani i pouzdani preparat Coragen® 20 SC je onaj koji distribuira kompanija Agromarket.

Izvor: AgroSvet

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica