KAKO MU JE USPELO? Imao je LOŠE ZEMLJIŠTE – SADA Gaji SOJU na Preko 20 hektara

KAKO MU JE USPELO? Imao je LOŠE ZEMLJIŠTE – SADA Gaji SOJU na Preko 20 hektara

Zemljište je obnovljiv izvor. Zato ukoliko ga dobro čuvate i negujete možeteiz godine u godinu iz njega možete izvući maksimum, a samim tim dobiti i maksimalan rod. Bioplug je preparat za razgradnju humusa u zemljištu koji pritom podstiče hranljive materije i tako hrani zemljište ali i biljku.

Naš domaćin koji gaji soju na 22 hektara u jednom mestu u Hrvatskoj blizu granice sa Srbijom u početku je imao problema sa zemljište. To je bila plodna crnica, ali je poprilično bila u lošem stanju. Nakon njegove saradnje sa kompanijom Biofor System  i upotrebe Bioplug preparata kojim je tretirao žetvene ostatke, naš sagovornik ističe da je uspešno “popravio” kvalitet zemljišta. Pored njega koristio je i Biofor Active i Bio Eho, dok su seme tretirali preparatom Biognezdo i Bio Soya Liquid.

Nakon 4 godine od tretiranja zemljišta, Bogdan Žigić, direktor kompanije Biofor System, posetio je našeg domaćina i utivrdio da je došlo do poboljšavanja kvaliteta tla. Preparati koji su mu pomogli u tome doveli su do oslobađanja hranjivih materija iz žetvenih ostataka, zemljište je dobilo bolju strukturu, a pored toga došlo je i do  razlaže lignin iz žetvenih ostataka što čini osnovu za povećaj sadržaja humusa u zemljištu.

Kada je zemljište boljeg kvaliteta, takvo zemljište je lako za obradu. A kada u pronađete gliste u tlu, to je onda siguran indikator da na njega možete da se oslonite kada je reč o postizanju maksimalnog prinosa. Svako zemljište sa puno gline je bogato hranljivim materijama, a ono što mu je potrebno jeste da diše. Zato mu treba pomoći u tome i dodati mikroorganizme koji će kasnije doći i do biljke.

Sagorovnici: Slavko Dondor, poljoprivrednik
dipl. inž. Bogdan Žigić, direktor kompanije Biofor System

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica