Kvalitetom do kvaliteta: Zaštita soje od veoma otpornog čička

Kvalitetom do kvaliteta: Zaštita soje od veoma otpornog čička

Suzbijanje i najotpornijih korova u soji nemoguće je bez adekvatne zaštite. A samo sa kvalitetni preparati u pravo vreme mogu da donesu kvalitet u proizvodnji soje.

Soja se u preduzeću Uljarice Bačka uobičajno proizvodi na površini od 500 do 700 hektara. Oni pored merkantilne proizvode i semensku soju, objašnjava naša sagovrnica dipl.inž. Biljana Aćimović. Ona dodaje da ono što im predstavlja najviše problema jeste čičak, koji je u isto vreme i jedan od najotpornijih korova.

Agromarket za suzbijanje najtvrdokornijih, a samim tim i ekonomski najopasnijih korova u usevu soje prreporučuje kombinaciju preparata DYNOX i BENTAMARK.

„Na početku je bitno istaći da ova dva proizvoda imaju drugačije mehanizme delovanja. Na taj način upotpununjuju i dopunjuju efikasnost koju svaki od ovih preparata nezavisno ima“, ističe dr. Ivan Krošlak iz kompanije Agromarket.

Zaštita soje - © Agromarket 

Veoma je bitno podeliti ukupnu dozu kombinacije DYNOX i BENTAMARK na dva puta. U prvoj aplikaciji preporučujemo da se koristi 50 grama DYNOX-a i 1,5 litar BENTAMARK-a. Onda na osnovu analize i vizuelnog izgleda korova 10 do 14 dana kasnije radi se drugi deo aplikacije sa 50 grama DINOX-a i još 1,5 litara BENTAMARK-a.

Iskustva ove kompanije su pokazala da sa drugim tretmanom koji se poklama sa razvojem treće troliske soje je potrebno dodati folijarno đubrivo FITOFERT SPEED-S u količini od 3l po hektaru.

Sagovornici: dipl. inž. Biljana Aćimović, Uljarice Bačka
dr. Ivan Krošlak, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica