Kupusov moljac može da nanese totalnu štetu u zasadu kupusa

Ukoliko se na vreme ne suzbije kupusov moljac (Plutella maculipennis) može da nanese ogromne štete u usevu kupusa. Jedan od simptoma napada je pojava belih pega na listovima.

Ilustracija: Zaštita kupusa - © Pixabay

Značajna štetočina biljaka iz familije Brassicaceae. U proizvodnji kupusa ekonomski gubici mogu da budu i do 100%. Reč je o široko rasprostranjenoj štetočini. Kupusov moljac u zavisnosti od podneblja razvija različit broj generacija. U našim agroekološkim uslovima, utvrđeno je da ima 7-8 generacija godišnje.

Kelj – jedna od najzdravijih kupusnjača koja odlično prezimljava!

Donji prag razvoja mu je 7,4OC, a gornji 39,0OC. Leti u toku večeri. Period polaganja jaja traje desetak dana. Ženka može da položi do 200 jaja na naličije lista. Gusenice se hrane između dva epidermisa. Već posle prvog presvlačenja one progrizaju jedan epidermis i izazivaju pojavu belih pega na listu. Pošto oštete spoljne listove gusenice prelaze u unutrašnjost glavice. Kada odrastu pretvaraju se u lutku. Prezimljavaju kao lutka i imago.

Futoški kupus – ljubav stara pet vekova

Za suzbijanje kupusovog moljca u Republici Srbiji su registrovani preparati na bazi cipermetrina, lambda-cihalotrina, esfenvalerata, tau-flavulinata i Bacillus thurigiensis subspec. kurstaki. Redovni monitornig, uz poznavanje biologije insekta i utvrđen fenološki model razvojnih stadijuma insekta omogućava pravovremenu i efikasnu primenu pesticida. Od nepesticidnih mera, redovne agrotehničke mere, prvenstveno duboko oranje, mogu smanjiti brojnost kupusovog moljca.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe 
Autor:  Dipl. inž. Vladimir Kostić

Komentari