Kupusna muva – opasnost u ranoj proizvodnji kupusnjača

Kupusna muva – opasnost u ranoj proizvodnji kupusnjača

Kupusna muva u velikoj meri oštećuje biljku, a naročito štetu pravi u ranoj proizvodnji kupusa, kelerabe i karfiola. Delovanjem ovih štetočina biljke gube turgor, dobijaju plavo – ljubičastu boju i lako se kidaju.

Kupus © Pixabay

Ženke ove štetočine polažu jaja na vrat korena tek rasađenih biljaka ili u njihovoj blizini u zemljištu. Jaja polažu pojedinačno ili u grupama.

Larve se hrane dlačicama korenovog sistema, a ubušivanjem u koren dovode do ometanja cirkulisanja materija, kopaju tunele i crpe tečnosti. One postepeno počinju da se probijaju sve više u žile. Larve dovode do uništavanja mladih biljaka. Pogoduju im peskovita zemljišta jer se u njima lakše kreću, a ovakav tip zemljišta omogućava im i bolje ukopavanje jaja.

Ova štetočina ima dve do tri generacije na godišnjem nivou, a prve generacije se pojavljulju kada temperatura zemljišta bude najmanje 12 stepeni. Izaziva oštećenja kupusnjača u i plastenicima i na otvorenim površinama.

Mlade biljke pod napadima kupusnih muva u potpunosti propadaju, a starije biljke se ne razvijaju i postaju meta drugih patogena.

Kako ih suzbiti?

Kao što je gorepomenuto, peskovita zemljišta doprinose razvoju ove štetočine, kao i kišni period i navodnjavanje.

Opasnost da će se pojaviti i razvijati postoji i u uslovima kada nije ispoštovan plodored ili je biljka rasađena u neposrednoj blizini prostora gde je prošle godine bila neka od kupusnjača ili uljana repica.


Keleraba © Agromedia

Bilo kakvo suzbijanje je neophodno izvršiti pre pojave larvi. Može se izvršiti uticaj povećanom prihranom biljaka, uništavanjem napadnutih biljaka i pokrivanjem mladih useva agrotekstilom ili insekticidnom mrežom na kojoj otvori treba da budu manji od dva milimetra.

Delotvorno je korišćenje feromonskih klopki koje se postavljaju pre rasađivanja kupusnjača. Takođe kao jedno od rešenja nudi se sadnja žalfije u blizini, jer ona svojim karakterističnim mirisom „tera“ ove štetočine dalje od kupusnjača.


Kada je upotreba hemijskih sredstava u pitanju, insekticidi imaju zadatak da unište odrasle kupusne muve i na taj način se sprečava poleganje jaja. Hemijska sredstva se mogu primeniti navodnjavanjem čime će lakše dopreti do korena biljke koji je izložen napadima larvi.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica