Koliko je opasna pegavost lista lucerke i crvene deteline

Koliko je opasna pegavost lista lucerke i crvene deteline

Ako se na vašim zasadima lucerke pojavi pegavost lista, ukoliko se ne spreči širenje zaraze dolazi do smanjenja kvaliteta sena ili do sušenja ako su u pitanju mlade biljke.

Lucerka - © Pixabay

Prouzrokovači pegavosti kod lucerke i deteline su gljive Pseidopeziza medicaginis i P.trifolii. Obe ove parazitske vrste imaju skoro identično razviće. Široko su rasprostranjene u svetu i u povoljnim uslovima za razvoj parazita mogu da pričine značajne štete.

Ako su proleće i leto kišoviti, intenzivnije se razvijaju i izazivaju masovno sušenje i opadanje lišća. Stabla ostaju ogoljena i dobija se seno lošijeg kvaliteta. Ako obole mlade biljke one mogu u potpunosti da izumru. Pri gajenju lucerke i crvene deteline za seme obolele biljke daju manje semena i ono je lošijeg kvaliteta.

Simptomi se ispoljavaju na taj način što se na lišću javljaju sitne okrugle pege, koje su u početku žućkaste a zatim dobijaju mrku boju da bi na kraju postale skoro potpuno crne. Broj pega na jednom listu može da bude jako veliki, tako da se međusobno spajaju u kom slučaju čitava liska ili njen veći deo biva zahvaćen.

Tkivo unutar pega nekrotira, suši se i listovi opadaju. U sredini pega, obično s lica, zapažaju se crna okrugla telašca koje predstavljaju apotecije parazita. Na lucerki pegavost se javlja i na lisnim peteljkama i stablu. Na stablu pege su izduženijeg oblika i sa glatkim obodom.

Detelina - © Pixabay


U razvojnom ciklusu ovih gljiva postoji samo askusni stadijum. One prezimljavaju apotecijama, koje se obrazuju pojedinačno ili u grupama u zoni pega. U apotecijama se obrazuju brojni askusi sa askosporama. U proleće askospore ostvaruju primarne zaraze. Posle toga se formiraju nove apotecije i u toku vegetacije mogu da se pojave više generacija apotecija, čije askospore služe za širenje zaraze. Rasejavanje askospora je putem vetra i zaraze se šire sve više, zahvatajući nove površine. Vlaga ima veliki uticaj na oslobađanje askusa iz apotecija i klijanje askospora, a time i širenje bolesti.

Pošto vlaga utiče na razvoj i širenje bolesti, preporučuje se setva u redove. Na taj se način pojačava strujanje vazduha i smanjuje vlažnost vazduha u usevu. Ukoliko se zapazi jača zaraza treba, pre nego se lišće osuši i opadne, izvršiti kosidbu. Hemijske mere se koriste prvenstveno u proizvodnji semenskih useva, primenom fungicida na bazi: cineba, bakar-hidroksida, bakar-oksihlorda, propineba.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Dipl. inž. Siniša Nedeljković PSSS Kosovska Mitrovica


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica