Kako se rešiti štetočina preparatima od zeolita

Kako se rešiti štetočina preparatima od zeolita

Za adekvatnu zaštitu useva veoma je važno da preparati koji se koriste budu efikasni i zdravi, kako za biljke tako i za ljude. Upravo takve preparate proizvodi kompanija I-zeolit. Ona pre svega koristi nemetalne minerale, odnosno zeolit, koji prirodnim putem uništava štetočine, potpomaže razvoju biljaka a sa druge strane nije štetan po životnu sredinu i zdravlje ljudi.  

“Na ovaj period zimskog, odnosno kasnog jesenjeg i ranog prolećnog prskanja, jer zimsko prskanje kao termin više ne postoji, veoma je važna adekvatna zaštita biljaka. Kasno jesenje prskanje se može izvesti i iza nove godine odnosno kada vremenski uslovi to dozvole. Preparat Zeostablo je na bazi zeolita, koji svojim osobinama usvajanja i otpuštanje vode štiti biljke. Taj momenat je jako bitan kada su upitanju bolesti i štetočine jer ovaj mineral utiče na dehidrataciju jaja parazita i sprečava razvoj odraslih insekata. Takođe ovaj preparat termički štiti biljke, a može se koristiti u ratarstvu, voćarstvu i povrtarstvu” rekla je Svjetlana Pantović inženjer zaštite bilja. 

Tretiranje biljaka vrši se u 2 navrata. Prvo tretiranje trebalo bi da se uradi nakon opadanja lišća, kada bi trebalo da se doda 5 do 7 kilograma minerala, odnosno proizvoda Zeostablo na 100 litara vode. Drugo tretiranje trebalo bi da uradite od početka februara do početka marta meseca, sa istom dozom primene preparata Zeostablo. Ovaj preparat je fungicid i insekticid, a osnovni zadatak mu je da spreči inficiranje biljaka od gljiva i bakterija. Sprečava inficiranje jabuke, kruške i vinove loze od parazita, bakterioza, ervinije, monilije, plamenjače, raka kore korenovog vrata, zelene vaši, crne i sive pegavosti i insekata kao što su kruškina buva, surlaš i ose.

Preparat Zeofungi koristi se za zaštitu od plamenjače i pepelnice, kao i prilikom sprečavanja razvoja truleži na plodovima, parazitskih i bakterijskih procesa. Mineralna smeša deluje u širokom spektru kao toplorna zaštita, repelent i katjonskom izmenom vrži razmenu hemijskih elemenata (mikro i makro). Primenjuje se folijarno a preporučuje se doza  od 5-7 kilograma minerala na 100 litara vode.

U svetu zeolit se naziva mineralom budućnosti, a preparati od ovih minerala su u potpunosti prirodni a pritom utiču na smanjenje proizvodnih troškova. Preparati Zeostablo i Zeofungi nemaju karencu i pored toga što pomažu biljkama povoljno utiču i na čišćenje ljudskog organizma.

Sagovornik:  Svjetlana Pantović, inženjer zaštite biljaka kompanije I-zeolit

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica