Kako pravilno zaštititi i prihraniti kupusnjače

Kako pravilno zaštititi i prihraniti kupusnjače

U proizvodnji kupusnjača na otvorenom polju dolazi do napada raznih štetnih organizma. Najznačajnije bolesti u kupusnjačama su svakako plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae) i bakteriozna plamenjača (Xanthomonas camestris).

Plamenjača kupusa - © Galenika-Fitofarmacija

Plamenjača kupusa je bolest koja napada uglavnom mlade biljke. Ukoliko je leto vlažno i prohladno, javljaju se štete na jesenjem kupusu pri proizvodnji glavica.

Zaštita od bolesti

U uslovima sa nešto višim temperaturama i manje padavina očekuje se da veći problem pravi crna pegavost, a sa druge strane plamenjača kao ekonomski najznačajnija bolest mora se kontrolisati, pogotovo gde se usevi navodnjavaju rasprskivačima. Preporuka je da se 1-2 dana pre navodnjavanja primeni DAKOFLO u dozi 2,5 l/ha, a tretmane je potrebno raditi u intervalima 7-10 dana.

Suzbijanje insekata

Kada su insekti u pitanju očekuje se pojava svih značajnih štetočina u kupusnjačama: kupusne sovice (Mamestra brasicae), velikog i malog kupusara (Pieris brassicae , Pieris rapae), kupusne vaši (Brevicoryne brasicae), kupusnog moljca (Plutella maculipennis), buvača (Phyllotreta sp.).

Šteta od leptira kupusara - © Galenika-Fitofarmacija

Krajem jula i početkom avgusta očekuje se napad buvača, kupusne vaši i kupusara. Pojava lisne sovice (Mamestra brasicae) se očekuje u drugoj polovini avgusta i početkom septembra.


U zavisnosti od pojave štetočine i faze razvoja kupusa za prve tretmane u zaštiti od štetnih insekata bi trebalo primeniti CIPKORD 20 EC u količini od 0,3 l/ha, zatim FOBOS u količini od 0,3 l/ha i na kraju KOZAK u količini od 0,2 l/ha.

Folijarna đubriva

Prilikom početka formiranja glavice poželjno je primeniti specijalizovano đubrivo CHOPIN EVOLUTION koje sadrži sumpor, bitan element za razvoj kupusnjača u dozi 4-5 l/ha. Karfiol i brokoli su skloni pojavi truleži cvetne drške koja se javlja usled nedostatka bora, pa bi u ovim kulturama trebalo primeniti FOLIGAL BOR u količini od 1,5 l/ha.


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica