Kako da pravilno uzmete uzorak za analizu zemljišta

Kako da pravilno uzmete uzorak za analizu zemljišta

Ako planiramo da podžemo novi zasad, bilo da se radi o sejanju krastavaca, oraha, jabuka, malina ili pak nekih drugih kultura, najpre je potrebno uzeti uzorak zemlje i poslati ga na analizu. Na osnovu nje možemo saznati sve o sastavu zemlje i dobiti detaljna uputstva o daljim aktivnostima.

Analiza zemljišta je veoma važna za gajenje bilo koje kuture - © Pixabay

Zašto je bitna analiza zemljišta?

Većina poljoprivrednih proizvođača pri planiranju i podizanju zasada sprovodi analizu zemljišta zato što je ona jedan od uslova za dobijanje subvencija i podsticaja. Potrebno je shvatiti da se analiza zemljišta ne radi samo zbog novčanih podsticaja, već da bi se olakšala proizvodnja, te da samim tim i prinosi budu veći.

Uzimanje uzoraka za analizu zemljišta može se obavljati na više načina, a svaki agronom će dati neku svoju verziju postupka. Međutim, sve se uglavnom svodi na isto, i razlike su u nekim malim nijansama. Uzorak mora biti stvaran i reprezentativan.

Agrotehničke mere i priprema zemljišta za uspešnu prolećnu setvu

To znači da ne smemo dozvoliti da prilikom uzimanja uzorka, odnosno kopanja rupa za uzimanje uzoraka, biramo mesta na kojima je bilo odloženo đubrivo ili nešto slično, jer to nije stvarni pokazatelj stanja na parceli.

Nikako ne smemo dozvoliti da uzmemo uzorak s jednog mesta, jer nam je teško hodati po parceli – takav uzorak nije reprezentativan niti stvaran.
Analiza zemljišta je veoma važna za gajenje bilo koje kuture - © Pixabay

Koliko rupa treba da kopamo da bismo uzeli uzorak?

Zavisno od broja, veličine, izgleda i strukture parcele zavisi i koliki ćemo broj rupa za uzimanje uzorka kopati. Univerzalno pravilo bi bilo da što više rupa iskopamo, to će uzorak za analizu biti bolji i reprezentativniji.

Koji alat za uzimanje uzoraka nam je potreban?

Od alata za uzimanje uzoraka za analizu nije nam potrebno ništa posebno, to je uglavnom alat koji svako domaćinstvo ima, a to su lopata, kante za zemlju, komad najlona, pvc vrećica, nož, list papira i olovka.


Kako bi trebalo da se krećemo po parceli prilikom uzimanja uzorka?

Pravac kretanja se određuje tako što ćemo sami odlučiti kako nam je lakše, da li ćemo ići dijagonalno ili cik-cak po parceli. Postupak uzimanja nije nimalo komplikovan.
Analiza zemljišta je veoma važna za gajenje bilo koje kuture - © Pixabay

Na kojoj dubini bi trebalo da kopamo pri uzimanju uzorka?

Prilikom kopanja rupa za uzimanje uzoraka, uvek moramo poštovati pravilo da se jedan uzorak uzima sa dubine do 30 centimetara, odnosno za dubinu jedne lopate i drugi do 60 centimetara, odnosno za dubinu dve lopate.

Postupak uzimanja uzorka za analizu zemljišta

Kad smo iskopali rupu, vertikalno se odvoji deo zemlje debljine oko 3 centimetra, izvadimo lopatu iz rupe, položimo je na zemlju, zatim nožem odvajamo levu i desnu stranu uzorka, ostavljamo središnji kaiš širine oko 5 centimetara. Deo sa travom potrebno je odstraniti.


Uzeti uzorak stavljamo u prvu kantu s ostalim uzorcima sa te dubine. Nakon toga nastavimo kopati na dubinu od tih 30 do 60 centimetara, na isti način uzmemo uzorak i stavljamo ga u drugu kantu.

Postupak ponavljamo dok ne dođemo do kraja parcele i ne uzmemo što više uzoraka, koje kasnije pomešamo, i to svaki u svojoj kanti. Ta pomešana smesa prestavlja jedan zajednički reprezentativni uzorak zemljišta.
Analiza zemljišta je veoma važna za gajenje bilo koje kuture - © Pixabay


Kantu zemlje istresemo na najlon, isitnimo je, pustimo da se suši 24 sata, dobro izmešamo zemlju, uklonimo sve strane delove, kamenje, delove biljaka, travu i pola kilograma zemlje stavimo u vrećicu.

Tu vrećicu zapakujemo i uz nju šaljemo papir na kome pišu sve potrebne informacije na osnovu kojih će odgovorna osoba prilikom izrade analize moći da da uputstva šta dalje da radimo. Informacije koje moramo napisati su:

  • Ime i prezime vlasnika parcele,
  • Adresa, odnosno lokacija;
  • Dubina na kojoj je uzet uzorak;
  • Pretkultura koja je skinuta sa parcele;
  • Opisati koju kulturu planiramo posaditi i
  • Datum uzimanja uzorka.

Autor: Munib Prošić

Tekst je originalno bio objavljen u magazinu Agroplaneta

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica