Focus Ultra – oružje protiv otpornog divljeg sirka

Focus Ultra – oružje protiv otpornog divljeg sirka

Focus Ultra – oružje protiv otpornog divljeg sirka - © Basf

Focus® Ultra je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u velikom broju useva i zasada.

U našoj zemlji Focus® Ultra registrovan je za suzbijanje korova u: soji, suncokretu, šećernoj repi, krompiru, uljanoj repici ali i u povrću kao što je paradajz, zasadima voća i vinove loze takođe. Od posebnog značaja je i registracija u CTM kukuruzu (tolerantan na Focus® Ultra) a hibridi u kojima se može koristititi nose oznaku „Duo System®“ ili „Ultra“. Širom sveta Focus® Ultra je registrovan za primenu u više od 50 useva /zasada što najbolje govori o njegovoj selektivnosti.

  Doze primene su sledeće:

  • Jednogodišnji travni korovi (muharike, koštan) dovoljno je 1-1,5 l/ha
  • Divlji sirak iz rizoma, doza je 2 l/ha (visina sirka 15 -20 cm)
  • Pirevina i zubača 3-4 l/ha (preporučuje se dvokratna primena 1,5 + 1,5 l/ha)

Najbitniji korov kojeg suzbijamo herbicidom Focus® Ultra je divlji sirak iz rizoma. Korov koji se sve teže suzbija jer se rezistencija na određene herbicide brzo širi. Za herbicide čiji se naziv aktivne materije završava sa „FOP“ u pojedinim regionima u Srbiji već imamo zvanično potvrđenu rezistencije divljeg sirka.

Sa druge strane, takva pojava nije zabeležena kod herbicida čiji se naziv aktivne materije završava na „DIM“ kao što je to Focus® Ultra (aktivna materija – CikloksiDIM). Razlog više da upotrebite Focus® Ultra.

Focus Ultra – oružje protiv otpornog divljeg sirka - © Basf

Vrhunska slektivnost

Selektivnost u kritičnim fazama razvoja gajene biljke je ono što odvaja ovakav tip herbicida. Soja je najosetljivija u vreme cvetanja, suncokret u fazi butonizacije. U tim fazama proizvođači često moraju da odmere – uraditi tretmana sa neizvesnim posledicama po usev ili suzbiti korov? Brojni ogledi potvrđuju da u takvim situacijama Focus® Ultra jeste pravi izbor.

Efikasnost

Focus® Ultra deluje sistemično, spušta se u rizome i potpuno uništava divlji sirak bez mogućnosti regeneracije.

CTM kukuruz

Problem divljeg sirka otpornog na sulfonilurea herbicide najizraženiji  je u kukuruzu i to je u nekim regionima postao ograničavajući faktor za gajenje. Jedino rešenje na tržištu jesu hibridi kukuruza sa oznakom „Duo System®“ ili „Ultra“ u kojima se koristi Focus® Ultra. Doza primene od 2 l/ha obezbeđuje potpuno suzbijanje divljeg sirka bez obzira na fazu razvoja useva.

Sponzorisani članak
BASF
BASF - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica