Evo zašto je toliko važno suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

Evo zašto je toliko važno suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja

Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija 

Dobar kukuruz

Dobro poznati herbicid TALISMAN – lider na domaćem tržištu, prvo je registrovano sredstvo za zaštitu bilja u Evropi proizvedeno u Srbiji.

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza – broja listova. Važno je napomenuti da se broje svi listovi kukuruza.

U prvim fazama razvoja kukuruza 2-3 lista, paralelno sa porastom useva, kao problematični korovi mogu se pojaviti palamida, ambrozija, gorušica, tatula i drugi širokolisni korovi. Uzimajući u obzir, da ovi korovi mogu brže da napreduju od kukuruza i da njihovo suzbijanje kada prerastu optimalnu fazu za tretman (posebno palamida kada krene u porast cvetnog stabla) može biti otežano, potrebno je izvesti tretman sledećim herbicidima:

  • MONOSAN HERBI 1,5 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8 l/ha + REZON 1 l/ha
Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija

Ovo je odlična kombinacija koja deluje preko lista i zemljišno, a ukoliko je došlo do nicanja uskolisnih korova, navedenoj kombinaciji se može dodati pola doze herbicida TALISMAN 0,5-0,75 l/ha.

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena preporuka je:

  • TALISMAN 1 – 1,25 l/ha – može da se kombinuje sa svim navedenim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova.

Dejstvo TALISMAN

Ukoliko u usevu nije prisutna veća populacija korova tokom nicanja, možemo sačekati i odraditi kombinovano tretiranje uskolisnih i širkolisnih korova u jednom tretmanu, a kada je kukuruz u fazi od 2 – 5 listova mogu se primeniti sledeći preparati:


  • MONOSAN HERBI 2 l/ha ili MOTO EKSTRA 850 0,8 – 1 l/ha za suzbijanje palamide u fazi rozete, lipice, štireva, pepeljuge, poponca itd;
  • AVALON 1,5 – 2 l/ha jedan od najboljih preparata na tržištu za suzbijanje ambrozije, lipice, divlje paprike, palamide i drugih korova.
  • PLAMEN 0,5 – 0,7 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, poponac, mlečike, čičak itd.
Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija 

Dejstvo PLAMEN

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • MURTONIK 20.20.20 ili SOLUVEG 20.20.20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.

  • ACTIVEG 12-4-6 u količini od 2-3 l/ha.


 Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija


Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica