Evo kako možete da rešite najčešće prolećne probleme u zasadima jabuke!

Evo kako možete da rešite najčešće prolećne probleme u zasadima jabuke!

Ove nedelje posetili smo jedan od najvećih voćnjaka pod jabukama u našoj zemlji. On se nalazi u Čelarevu, nedaleko od Bačke Palanke i u vlasništvu je kompanije „Delta Agrar“. Posetili smo ga da bismo saznali kako i kojim preparatima treba zaštititi jabuke da bi one izgledale lepo i zdravo, baš kao i ove u Čelarevu.

Gospodin Dejan Čorogar iz kompanije „Delta Agrar“ objasnio nam je koji su to najčešći problemi u voćnjacima sa jabukom u ovo doba godine i kako ih je najbolje rešiti. Naime, na imanju ove kompanije za zaštitu jabuke od bolesti već godinama se koriste 4 dobro poznata preparata. Pogledajte koji su, kakve su njihove karakteristike i kako ih je najbolje koristiti.

U zaštiti jabuke postoji mnogo problema. Pored bolesti, probleme prave i insekti. Period u kojem se jabuka gaji i u kojem je potrebno štititi ovu biljku je veoma dugačak. Zato moramo pažljivo odabrati preparate za zaštitu od bolesti.“
 

Jabuke u cvetu - ©Agromedia 


Probleme u zaštiti jabuke stvaraju čađava pegavost lista, čađava krastavost plodova jabuke, koju proizvodi gljiva venturija inukualis, kao i pepelnica jabuke. Period u kojem pomenuta gljiva pravi probleme zove se period primarnih zaraza. On obično traje od početka aprila do polovine juna, odnosno počinje od faze mišjih ušiju jabuke. U tom periodu moramo pristupiti zaštiti od ove gljive i to sa dobrim izborom preparata.“

Poruka proizvođačima je da se moraju osloniti isključivo na preventivne tretmane, a njih bi trebalo raditi u skladu sa preporukama meteorološke izveštajne službe koja prati temperaturu, vlažnost i druge parametre u voćnjaku. U zavisnosti od njih razvija se i ova gljiva, odnosno infekcija. Uslovno rečeno, ti preventivni tretmani odvijaju se na 7 do 10 dana, što zavisi od uslova za razvoj patogena.“
 

Preparat za zaštitu jabuke - ©Agromedia 


„Želeo bih da predstavim preparate koje je ‘Delta Agrar’ u ovom voćnjaku već godinama primenjivao. Ova godina, sa malo toplijom zimom i ranijom vegetacijom, toplim prolećem, a zatim naglim zahlađenjem iznedrila je jednu situaciju u kojoj je bilo neophodno primeniti fungicid na nešto nižim dnevnim temperaturama. Upravo za ovakva proleća nezamenljiv je Chorus.“

Chorus je preparat sa aktivnom materijom ciprodinil, koji se primenjuje u dozi od 300 do 500 grama po hektaru. Kada spominjemo doze fungicida i granične vrednosti, uvek ćemo reći da niže doze idu za tretmane kada je manji pritisak infekcije, a više kada je veći pritisak infekcije. Chorus je jedan sistemičan preparat koji nam pruža zaštitu od čađave krastavosti u periodu do 48 sati nakon nastanka uslova za razvoj infekcije. Ovaj preparat ima posebno mesto u zaštiti jabuke u periodu pre cvetanja i u punom cvetanju.“
 


Chorus, Ventor, Mistik i Linus su nešto što nema alternativu u dobroj zaštiti voćnjaka.     

Sledeći preparat koji želim da predstavim i koji takođe zauzima veoma važno mesto u zaštiti ovog voćnjaka je Ventor, sa aktivnom materijom difenokonazol. Pravi period za primenu ovog preparata je od roze pupoljaka, pa sve dok plodovi ne dostignu veličinu od desetak milimetara u prečniku, odnosno veličinu lešnika. Ventor se primenjuje u dozi od 130 milimetara po hektaru i ima takvu snagu da se može primeniti i tri dana nakon stvaranja uslova za razvoj infekcije.“


Još jedan preparat ima nezamenljivo mesto u našem voćnjaku u Čelarevu. To je tebukonazol, odnosno Mistik 250 EC, koji ima preventivno i kurativno delovanje i takođe se primenjuje u periodu primarnih infekcija, a doza njegove primene je 700 mililitara po hektaru.“
 

Dejan Čorogar, iz stručnog tima kompanije „Delta Agrar“  - ©Agromedia „Kada već pominjemo tebukonazol i Chorus, predstavio bih još jedan preparat koji ima sintezu ove dve materije, a to je Linus. On se takođe primenjuje u periodu primarnih infekcija, ima sistemično i kurativno delovanje, a doza njegove primene je od 1 do 1,2 litra po hektaru. Dakle, Chorus, Ventor, Mistik i Linus su nešto što nema alternativu u dobroj zaštiti ovakvog voćnjaka kakav je voćnjak ‘Delta Agrara’ u Čelarevu
“, zaključuje gospodin Čorogar.

Sagovornik:
Dejan Čorogar, „Delta Agrar“ 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica