Systiva: Jedini fungicid kojim tretiramo seme a štitimo list!

Systiva: Jedini fungicid kojim tretiramo seme a štitimo list!

Systiva: Jedini fungicid kojim tretiramo seme a štitimo list! - © Basf

Tokom sezone 2019/2020 kompanija BASF u Srbiji je postavila mrežu od 12 ogleda (9 u pšenici a 3 u ječmu) sa ciljem da u praktičnim uslovima  uporedi inovativnu Systiva® tehnologiju sa standardnom tehnologijom.  Od faze nicanja, kroz čitavu sezonu zaključno sa žetvom mereni su različiti parametri.

Prva merenja u jesenjem periodu pokazala su pozitivan uticaj fungicida Systiva® na kondiciju i razvoj useva. Kod Systiva® tehnologije u poređenju sa standardnom, zabeleženo je sledeće:

 • Koren je bio duži za 12 %
 • Stablo deblje za 12,7 %
 • Biljke više za 10 %

Po izlasku iz zime Systiva® je pokazala i druge pozitivne uticaje:

 • Bolje bokorenje i sklop useva
 • Veću toleranciju na stres (mraz, suša)
 • Zdravije biljke, bez prisustva bolesti

U uslovima kakvi su vladali tokom proleća 2020, kod Systiva® tehnologije potpuno smo izostavili prvi fungicidni tretman a rezultati su bili:

 • Systiva® je uspešno zamenila prvi fungicidni tretman
 • Zdravstveno stanje i kondicija useva bez razlike u poređenju sa standardnom tehnologijomm gde je obavljana prva folijara primena fungicida(T1)
 • Systiva® je pomogla biljci da bolje podnese aprilsku sušu

Na kraju, jedino su rezultati prinosa merodavni.

Kod Systiva® tehnologije, prosečan prinos iz 9 ogleda u pšenici bio je za 235 kg viši nego kod standardne tehnologije. Ovi rezultati, kao i veliki broj primera iz prakse, jasno pokazuju da se investicija u seme tretirano fungicidom Systiva®, može višestruko isplatiti.

U godinama sa uobičajenim pritiskom bolesti izbegavamo prvi tretman a u kišnim godinama, kada je pritisak bolesti jak možemo da odložimo prvi tretman fungicidom. Znamo da nećemo zakasniti  čak i kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju da se tretman izvrši na vreme.

Uz to biljke su snažnije, bolje bokore, bolje podnose stres od jeseni do ranog proleća.

U ječmu prednost Systiva® tehnologije je vrlo jasna. To je jedina tehnologija koja efikasno štiti ječam od mrežaste pegavosti tokom jesenjih i zimskih infekcija . Poslednje dve godine karakterišu blage zime, bolest se razvijala bez prekida, jedino Systiva® daje sigurnost da je ječam bezbedan.


Systiva®

 • Dobar temelj za sigurniji i viši prinos.
 • Jednostavnija zaštita od najvažnijih bolesti lista i stabla

Systiva: Jedini fungicid kojim tretiramo seme a štitimo list! - © Basf

SPECIJALNA PONUDA 2020

Besplatan insekticid za 50% površine


Posejte seme tretirano fungicidom Systiva® i dobijate Fastac® BESPLATNO!

Na svakih kupljenih 4t semena tretiranog fungicidom Systiva®, dobija se 1L Fastac® BESPLATNO.


Više informacija na https://www.agro.basf.rs/sr/Specijalne-ponude-u-2020/

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica