Od čega zaštititi voće u junu – breskvin smotavac već primećen na terenu

Od čega zaštititi voće u junu – breskvin smotavac već primećen na terenu

Voćarima je u junu potrebna veća opreznost. Predstoji im mesec kada pravilnom zaštitom treba da očuvaju potencijalni rod i zaštite voće od bolesti. Jun je istovremeno jedan od meseci kada se voće najviše štiti, te stručnjaci savetuju da se svaki tretman uredno evidentira sa tačno potrebnim podacima.

Voćnjak - © Foto: Miha Ambrož

 

Oni u čijim je zasadima kruška, koja je u junu u fenofazi formiranih plodova, treba da prate pojavu i razvoj kruškine buve, najveće štetočine za ovo voće. Potrebno je pregledati zasade i čim se uoči sam početak stvaranja medne rose, obaviti zaštitu. Jabuka je sada takođe u fenofazi formiranih plodova. A plodovi su osetljivi na venturiju, prouzrokovača čađave krastavosti jabuke i zato treba nastaviti zaštitu protiv ovog patogena.

5 preparata koje ovog proleća morate isprobati u vašim voćnjacima

U ovom periodu, kada je reč o bolestima kod breskve, obavlja se suzbijanje pepelnice i šupljikavosti lista. A trenutna je opasnost i od insekata. Sada se suzbija breskvin smotavac, koji izaziva crvljivost plodova, a na mestima ubušivanja dolazi do pojave truleži.

Jabuke - © Foto: www.pixabay.com

Stručnjaci upozoravaju da štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove i da je na području Srbije na terenu primećeno da je u toku intenzivno piljenje larvi breskvinog smotavca. U zavisnosti od regiona, registruje se 30-50% piljenja larvi prve generacije. Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi breskvinog smotavca u mladare i plodove, u zasadima bresaka i nektarina preporučuje se primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Ova štetočina može da ugrozi i drugo voće poput šljiva, krušaka, dunja i jabuka.


Sada se suzbija breskvin smotavac, koji izaziva crvljivost plodova, a na mestima ubušivanja dolazi do pojave truleži.

Kod šljive potrebno je obaviti tretiranje zaštite od plamenjače, kao i rđe šljive. Ova bolest se javlja u kišovitim godinama i posebno su osetljive čačanske selekcije, a preporučljivo je fungicidima dodati neki od insekticida za suzbijanje lisnih vaši.


Ko ima višnje u voćnjaku treba da obrati pažnju na lisnu pegavost koja može dovesti do potpunog opadanja lišća. Da se ovo ne bi desilo, obavezno je treba tretirati fungicidima i obratiti pažnju da li je potrebna zaštita od lisnih vaši koje mogu da se pojave u ovom periodu.

Voćnjak - © Foto: Miha Ambrož


Kako je jun mesec u kome se intenzivira zaštita voća, savetodavci još jednom apeluju na voćare da se prilikom primene hemijskih sredstava strogo pridržavaju uputstava o pravilnoj primeni pesticida kako ne bi došlo do trovanja ljudi i toplokrvnih životinja i, naravno, zagađenja čovekove okoline. Prskanje voća treba prilagoditi vremenskim uslovima.

Kako prepoznati običnu kruškinu buvu i kako je suzbiti!

Tretmani se rade po suvom i tihom vremenu bez vetra. Prilikom primene preparata treba nositi zaštitnu odeću i opremu i obavezno voditi evidenciju koji se pesticidi primenjuju tokom vegetacije. U beležnici bi trebalo da se nađu naziv preparata, koncentracija preparata koji ste primenili, zatim datum tretiranja, faza razvoja u kojoj je biljka, utrošak vode u litrima i karenca u danima. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica