Kako pravilno gajiti korijander

Kako pravilno gajiti korijander

Korijander je začinska biljka koja ima široku primenu u svetu kulinarstva ali pored toga ima i brojna lekovita svojstva.

Korijander - © Pixabay

Korijander je lekovito začinska biljka visoka 50 do 100 cm. Gaji se radi semena koje se koristi kao začin i za proizvodnju eteričnog ulja. Sveži listovi se kod nas ređe koriste. Sa zdravstvene strane korijander čisti organizam od teških metala i toksina, služi kao lek za anemiju, smanjuje holesterol i šećer, utiče na varenje, leči kožne i očne bolesti.

Korijander najbolje rezultate daje na plodnim i strukturnim zemljištima, na istu parcelu ga treba sejati nakon 2 do 3 godine, dobri predusevi su strna žita, okopavine i mahunarke, a sam je dobar predusev za ozima strna žita jer rano napušta parcelu.

Priprema zemljišta

Osnovnu obradu treba obaviti u jesen na 30-35 cm, a sa predsetvenom pripremom početi rano u proleće. Đubrenje primeniti na osnovu analize zemljišta a okvirne potrebe u hranivima su sledeće 60-70 kg/ha azota ; 60-80 kg/ha fosfora i 60 kg/ha kalijuma.

Zrno korijandera - © Pixabay

Setva

Seje se u martu a najkasniji rok setve je sredina aprila. Seje se u redove, na razmak od 25 ili 40-50cm. Dubina setve je 3-4cm. Za setvu se koriste žitne sejalice uz zatvaranje ulagača, a broj zatvorenih ulagača zavisi od međurednog razmaka. Količina semena se kreće od 15-20 kg/ha.

Zaštita

Posle setve, pre nicanja i posle nicanja u fazi rozete se koriste herbicidi na bazi linurona. Za uskolisne korove mogu da se koriste preparati na bazi Fluozifop-p-butil. Od mera nege preporučuje se i međuredno kultiviranje ako je setva obavljena na 40-50 cm. Kultiviranje obaviti 2 puta.

Žetva

Žetva se obavlja krajem jula, početkom avgusta kada većina plodova dobije tamnomrku boju. Korijander neravnomerno sazreva tako da se posebna pažnja mora posvetiti ovoj operaciji. Žetva može da se obavi dvofazno i to kada je 50% plodova zrelo usev se pokosi, prosuši a posle 2-3 dana vrše kombajnom sa podizačima. Jednofazna žetva se vrši kada je 75% plodova zrelo. Za vršaj se koriste žitni kombajni, na kojima se vrši podešavanje vetrova i razmaka između bubnja i podbubnja. Seme korijandera pre skladištenja treba prosušiti na 12% vlage što može da se uradi i na suncu. Prinosi korijandera se kreću od 1000 do 2000 kg/ha semena.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.