Šta su prirodni uslovi držanja muznih krava?

Šta su prirodni uslovi držanja muznih krava?

Stočari koji drže krave i drugu stoku znaju da je jedan od osnovnih koje treba obezbediti pre nego što se krene sa gajenjem stoke jeste objekat u kojem će stoka boraviti. Od velike je važnosti da pripremi objekat koji će pružati stoci prirodne uslove za život, budući da ti uslovi indirektno utiču na kvalitet zdravlja stoke, na njihov organizam, a samim tim na njihov proizvodni kvalitet. U nastavku teksta saznajte šta se smatra prirodnim uslovima za držanje muznih krava i koje bi zahteve trebao da ispuni dobar objekat za stoku, kako biste mogli da donesete odluku ukoliko planirate da se bavite gajenjem krava.

muzne krave

Uslovi koje objekat mora obezbediti muznim kravama

Potrebna količina vazduha za normalno funkcionisanje i proizvodnju grla zavisi od njihovog ukupnog broja u staji, kao i od njihove vrste i kategorije. Izmena vazduha u objektu mora zadovoljiti optimalne uslove za normalan život i proizvodnju grla. Svakako je bolje ukoliko je vazduh u staji svež. To se pre svega odražava na dobru kondiciju i zdravstveno stanje grla.

PROČITAJTE I OVO: KONAČNO! Niža cena BIKOVA, ali KRAVE poskupele!

Upotreba zaštitinih protivetrenih mreža na stajama otvorenog tipa, obezbeđuju potpuno prirodne uslove u proizvodnom prostoru na velikim površinama, sa potpunim potrebama u količini i sastavu vazduha. Tu se svakako posebno ističe činjenica da se sa vetrozaštitnim mrežama znatno smanjuje brzina kretanja vazduha kroz prostor staje, znatno ispod granice promajne brzine. To svakako veoma pogoduje grlima, a zadovoljava uslove izmene vazduha, što je posebno važno. Vetrozaštitna mreža je izgrađenja od posebnih visoko otpornih sintetičkih materijala, koji su međusobno isprepleteni u više slojeva, sa malim perforacijama. U slučejevima korišćenja ovakvog sistema ventilacije objekata, postavlja se pitanje šta se događa sa zagađenim vazduhom koji se produkuje u staji, odnosno gde on odlazi.

Shodno pojavi toplotnog uzgona, zahvaljujući manjoj specifičnioj masi zagađenog vazduha, obezbeđuje se, kao prirodna pojava, njegovo podizanje ka slemenu – krovu staje. Na tom mestu se postavlja lanterna duž celog objekta. Ona je otvorena i obezbeđuje izlazak zagađenog vazduha van staje u kontinuitetu. Regulacija brzine strujanja vazduha se izvodi na otvorima za ulazak ili na mrežama. Ti otvori moraju biti u saglasnosti sa potrebama za ulazak svežeg vazduha, pri normalnoj cirkulaciji – vazdušnom kretanju bez promaje.

PROČITAJTE I OVO: Kako hraniti krave u fazi telenja

krave za mužu

Dobra klima u staji je garant uspeha u proizvodnji. To uvek treba imati u vidu, posebno u trenucima odlučivanja kako graditi nove objekte. Upotreba vetrozaštitnih mreža se nameće kao odgovor na te složene zahteve. Kod gradnje staja otvorenog tipa, otvorena strana se postavlja na južnu ekspoziciju. Pri tome, kod samog postavljanja mreže treba imati u vidu da se ona mora pomerati u toku dana po potrebi, zavisno od vetra i temperature. To svakako uslovljavaju klimatske okolnosti. Da bi se pomeranje moglo lako izvesti, mrežu nose klizeći elementi – vozna kolica. Sa donje strane mreža se ne fiksira. Imajući u vidu značajno smanjenje troškova gradnje otvorenih staja sa vetrozaštitnom mrežom, kao i opšte poboljšanje životnih, a time i proizvodnih uslova u njima, nije teško zaključiti da se ovakva investicija veoma brzo vrati.


PROČITAJTE I OVO: Priče iz štale: Evo zašto treba da timarite krave

Izaberite dobar pod staje

Drugi bitan element kod gradnje staja ovakvog tipa je svakako izbor poda staje. Nesumljivo je da se treba opredeliti za oblik poda koji će obezbediti manje rada oko 86 izđubravanja, a ako se pri tome postignu i bolji zdravstveni efekti, onda tu ne bi trebalo da postoji dilema. Rešetkasti pod staje je bolje rešenje od punog poda svakako. Za takvu konstataciju su već navedeni neki razlozi, međutim ima ih još. Lezija papaka je manja kod slobodnog načina držanja krava na rešetkastom podu, nego kod bilo kog drugog načina, kao i ukupne povrede ekstremiteta.

Rožina papaka se znatno brže troši na mokrom – vlažnom betonu nego na suvim rešetkastim podovima. Broj krava inficiranih interdigitalnim dermatitisom je manji na rešetkastom podu nego na punom betonu, kod slobodnog načina držanja. Međutim, takav profil staje i poda u njoj puno košta. Iz tog razloga se preporučuje gradnja punog poda sa dosta prostirke od slame. Na osnovu iznetih činjenica nije teško zaključiti koji tip objekta i koji način držanja muznih krava treba odabrati.


PROČITAJTE I OVO: Crni luk kao dopunska hrana za krave

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica