Posejte kvalitetno seme kukuruza i zaboravite na male prinose

Posejte kvalitetno seme kukuruza i zaboravite na male prinose

U blagorodnoj godini, kada sve ide po planu, proizvodnja svake kulture može biti uspešna. Međutim, zbog elementarnih nepogoda, koje je izuzetno teško predvideti, za tren oka može propasti sav trud, rad i ulaganja ratara.

Jullen hibrid kukuruza - © Syngenta

Gubici u jednoj proizvodnoj sezoni često nagoveštavaju posledice u narednoj, a poljoprivredni proizvođači moraju da donesu odluku koja će im na kraju biti najisplativija. Na osnovu ovoga ratari se često odlučuju za štedljivu setvu. Poznato je da ovakav pristup ne obećava mnogo, ali posle značajnih gubitaka u prethodnoj sezoni, teško je pronaći bolje rešenje.

Međutim, svesna takve pozicije ratara, kompanija Syngenta je za narednu sezonu kreirala optimalno rešenje, koje obezbeđuje kvalitetan start proizvodnje. Poljoprivrednici mogu da očekuju dobar rod, samo ako poseju hibride, optimalne za proizvodne uslove u kojima rade. Takođe, veoma je važno i da seme bude tretirano adekvatnim sredstvima koja obezbeđuju kvalitetno nicanje, brz početni porast i uopšte dobar start jer se na taj način obezbeđuje sigurnost u proizvodnom procesu.

Pako hibrid kukuruza - © Syngenta

Stručni tim Syngente je, kroz dugogodišnja ispitivanja i razmenu mišljenja sa proizvođačima, pozicionirao hibride, koji prema proizvodnoj nameni i klimatskim specifičnostima regiona postižu optimalne i stabilne rezultate, a sa druge strane ne iziskuju velika ulaganja. Na osnovu tih saznanja Syngenta preporučuje sledeće hibride za narednu sezonu:

  • SY Jullen FAO 660 – hibrid kvalitetnog zrna i klipa, koji obezbeđuje rekordne prinose
  • SY Zoan FAO 640 – hibrid višestruke namene koji je dokazao dominaciju u svojoj grupi zrenja na svim terenima kako u prinosima u zrnu ili klipu, tako i u kvalitetu i masi silaže
  • SY Pako FAO 490 – dobro poznati hibrid koji omogućava siguran prinos i u najtežim uslovima! Nezamenjiv hibrid na parcelama onih koji žele siguran prinos u svim uslovima proizvodnje.

Pored navedenih hibrida kompanija Syngenta u svojoj širokoj paleti proizvoda ima i hibride koji svojim karakteristikama nadograđuju i zadovoljavaju potrebe srpskog tržišta. Iz raznovrsne ponude izdvajaju se sledeći hibridi iz različitih FAO grupa zrenja: 

  • U grupi FAO 600 – provereni su SY Sincerohibrid za pune silose i ambare, i novi hibrid SY Helium koji je pravi izbor sa višestrukom namenom. U optimalnim uslovima mogu se gajiti zbog silaže, zrna i klipa. Daju dobre i stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova.
  • U grupi FAO 500 – SY Senko nagrađuje i vraća uloženo. Postiže odlične rezulate, ima zrno svetlije boje i prepoznatljive nijanse, a klip odlikuje krupno i duboko zrno.
  • U grupi FAO 400 – SY Kreon je hibrid koji daje vrhunske prinose u optimalnim uslovima gajenja i intenzivnijoj proizvodnji. 
  • U grupi FAO 300 izdvajamo sledeće hibride. SY Octavius hibrid koji karakteriše velika otpornost na bolesti. SY Iridium hibrid za ranu i sigurnu žetvu i SY Lucius koji pruža stabilnost i sigurnost proizvodnje. Karakteriše ih visok prinos i nizak procenat vlage.
Hibrid kukuruza Zoan  - © Syngenta
 

Prednost Syngenta hibrida je u vrhunskoj genetici, a koncept zaštite semena doprinosi genetskom potencijalu i omogućuje ovim hibridima da dostignu svoj pun potencijal na njivama. Svi oni koji su već koristili semena tretirana preparatom FORCE 20 CS primetili su koliko je danas laka i komforna zaštita od šteta koje usevu kukuruza nanose zemljišne štetočine. Zbog toga je tretiranje semena sa ovim preparatom, za veliki broj poljoprivrednika, postalo standardno rešenje za očuvanje sklopa koji je jedan od nosioca prinosa. Više se ne postavlja pitanje tretirano ili ne, već se samo definiše stepen zaštite koja je potrebna za očuvanje sklopa. FORCE 20 CS pruža najviši stepen zaštite za biljku koja niče.

ZA NOVI OPTIMIZAM – HIBRIDI PO VAŠOJ MERI

Za sve dodatne informacije kontaktirajte tim stručnjaka kompanije Syngenta 

Sponzorisani članak

Ulica: Omladinskih brigada 88 b,11070 Beograd
Telefon: 011/31 29 981, 011/31 29 982
Fax: 011/ 31 29 980
Email: corporate.serbia@syngenta.com
Web adresa: www.syngenta.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.