Svet poljoprivrede Prodavnica

Ovo je jedini registrovani preparat za suzbijanje divljeg ovsa u Srbiji

Na njivama širom Srbije, sve je više prisutan divlji ovas, karantinska korovska vrsta, lako se rasejava i njegovo uklanjanje iz useva zahteva posebnu pažnju.

 

 

„Korišćenje dorađenog nedeklarisanog semena, vrlo često monokultura kod naših proizvođača, sve je to negde pogodovalo da se divlji ovas raširi na područje gotovo cele Srbije. Pored koriščenja deklarisanog semena i poštovanja plodoreda, jedno od rešenja je i primena herbicida“, objasnio je Dragan Đorđević iz kompanije Agromarket.

Jedini registrovani preparat u Srbiji za suzbijanje korova je Pallas 75 WG, kompanije Dow AgroSciences, koji distribuira Agromarket.

„Naša preporuka je da proizvođači herbicit Pallas 75 WG primene u usevima pšenice, raži i tritikala do faze pojave drugog kolenca u cilju suzbijanja uskolisnih korova, pre svega divljeg ovsa, ali i nekih drugih uskolisnih korova, tipa setarija, velikog muhara i sa određenim delovima može da se primeni na širokolisne korove“, rekao je Đorđević.

Doza primene preparata Pallas 75 WG je 250 grama po hektaru.

Pallas 75 WG obavezno ide u kombinaciji sa Pallas Adjuvant, pomoćnim sredstvom koje pomaže bolju disperziju pesticida na lisnu površinu. Pallas 75 WG nikako ne sme da se primeni u usevima ječma i tvrdih durum pšenica jer dolazi do fitotoksičnih pojava i uništenja useva“, dodao je Dragan Đorđević, stručnjak iz kompanije Agromarket.

Svi oni koji žele da imaju dobar i kvalitetan prinos, važno je da na vreme suzbiju divlji ovas. Problem je činjenica da poljoprivredni proizvođači kasno prepoznaju ovu vrstu, a moguće je suzbiti jedino u početnoj fazi razvoja.

Sagovornik:

Dragan Đorđević, Agromarket

Komentari