Budite korak ispred korova u usevima kukuruza i suncokreta – Delujte na vreme!

Bliži se setva kukuruza i suncokreta, te je neophodno na vreme misliti o sprečavanju delovanja korovskih biljaka koje napadaju ove ratarske kulture kako bi se obezbedili očekivani prinosi. Korovi smanjuju prinose crpeći hranljive materije iz zemljišta i na taj način efikasno ometaju razvoj useva. Stoga je potrebno slediti sve neophodne mere u zaštiti od korova.

Traktor na njivi Foto:Galenika - Fitofarmacija

Cilj se postiže efikasnim delovanjem na početku. Suzbijanje korova se mora početi na vreme, odnosno poljoprivrednici moraju biti korak ispred njih.

Zemljišni tretman posle setve, a pre nicanja za smanjenje potencijala korova

Na mnogim lokalitetima je utvrđena smanjena osetljivost svih herbicida koji se koriste za suzbijanje sirka u kukuruzu, dok je na pojedinim lokalitetima i dokazana rezistencija. Iz tog razloga je veoma bitno da poznajemo korove u našem ataru.

Na osnovu efikasnosti herbicida primenjenih u prethodnoj godini, uzimajući u obzir sve navedeno za suzbijanje rizomskog sirka, u uslovima standardnih hibrida kukuruza moramo imati odličnu strategiju. Sada je važnije nego ikada da se koristi zemljišni tretman posle setve, a pre nicanja da bi se smanjio potencijal semenskog sirka i drugih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Proizvođačima suncokreta je dobro poznata osetljivost tog useva na prisustvo korova i da se gaji na manje zakorovljenim parcelama baš iz tog razloga.

Koje su sve prednosti primene zemljišnog tretmana?

Prednosti se ogledaju u nicanju useva bez ili uz redukovano prisustvo korova, manjim mogućnostima prerastanja korova za suzbijanje u post –em (folijarnom) tretmanu, smanjivanju potencijala prisustva korovskih vrsta to jest „čišćenje“ njive, dobroj strategiji u borbi protiv pojave rezistentnosti korova i odličnom delovanju na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove.

BASAR i REZON predstavljaju efikasno rešenje u borbi protiv korova

BASAR suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Odlično delovanje pokazuje u suzbijanju divljeg sirka iz semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje dugo rezidualno delovanje na korovske vrste.

BASAR i REZONFoto:Galenika - Fitofarmacija

REZON suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Korovi preparat usvajaju korenom i translociraju u stablo i listove. Uspešno suzbija i redukuje pojavu mnogih korovskih vrsta, od kojih se neki smatraju veoma „agresivnim“: ambroziju, štireve, pepeljugu, gorušicu, mrtvu koprivu i druge.

BASAR (1,4 l/ha) + REZON (2 l/ha)= kukuruz

BASAR (1,2 l/ha) + REZON (1,5 l/ha)= suncokret

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

 

Komentari