Pravovremena i efikasna zaštita povrtarskih kultura od poleganja rasada

Pravovremena i efikasna zaštita povrtarskih kultura od poleganja rasada

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura. Prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp, a naziv poleganje rasada proističe iz toga što krajnji simptom jesu polegle biljke koje propadaju. Gajene biljke su najosetljivije u fazi nicanja, te je zbog toga potrebno krenuti sa zaštitom rasada od samog početka proizvodnje.

Poleganje rasada © Galenika Fitofarmacija

Koji uslovi pogoduju razvoju bolesti?

Procena prisutnosti ovog prouzrokovača bolesti se mora uzeti u obzir u svim zemljištima, a obavezno na mestima gde se rasad proizvodi više godina. Napada veoma širok spektar biljnih vrsta i razmnožava se u zemljištu na organskoj materiji. Nakon utvrđivanja prisutnosti patogen se može javljati u zemljištu dugi niz godina.

Zemljišni uslovi koji pogoduju razvoju gajenih biljaka odgovaraju i razvoju patogena. Optimalna temperatura i zemljišna vlaga su uslov za ostvarivanje infekcije gajenih biljaka, kao i njihova velika gustina i slabo provetravanje.

Obilna zalivanja pogoduju širenju patogena i zbog toga jedna od najvažnijih mera jeste kontrolisano zalivanje semena odnosno biljaka.

Kako se bolest manifestuje?

Ukoliko je prouzrokovač bolesti prisutan u zemljištu uz optimalne uslove vrlo brzo dolazi do infekcije, a nakon toga i propadanja biljaka po formiranju klice. Početni simptomi, koji se mogu videti na već izniklim biljkama se nalaze na stabaocetu istih, blizu supstrata ili zemljišta.

Simptomi su u vidu vodenastih pega koje se povećavaju i šire na prizemnom delu stabla. Zaraženi deo stabla je uvek tanji od zdravog dela, pa biljke poležu i zbog toga je ova bolest poznata po nazivu „poleganje rasada“.

Biljke u trenucima početne infekcije mogu da izgledaju potpuno normalno, čak i kada polegnu kratak period ne gube normalan izgled listova, a nakon toga vrlo brzo dolazi do odumiranja.


Na obolelim delovima biljaka primećuju se beličasti končići koji se protežu i na površini zemljišta. Iz obolelih biljaka zaraza se brzo širi na zdrave, tako da može doći do potpunog propadanja rasada.

Simptomi na starijim biljkama se manifestuju u vidu pega i nekroze na donjem delu stabla, smanjenog porasta, žutila i opadanja prinosa.

Rasad u plasteniku © Shutterstock/Baloncici


Kako suzbiti prouzrokovače i sprečiti poleganja rasada?

U strategiji za zaštitu rasada od ove bolesti potrebno je primeniti sledeće mere:

-Obezbediti lakša i ocedita zemljišta da ne bi došlo do zadržavanja vode na pojedinim mestima
-Sadnju ili setvu obavljati kada je najavljeno vedro i toplo vreme narednih 7-10 dana
Pravovremena upotreba fungicida za suzbijanje patogena


Kao mera zaštite, pored pravilnog zalivanja i dobre provetrenosti, naša preporuka je primena preparata BALB 0,2% neposredno posle nicanja, pre rasađivanja i nakon rasađivanja.

BALB je sistemični fungicid, koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i poleganja rasada. Primenjuje se u početnim fazama razvoja odmah nakon nicanja biljaka, zalivanjem rasada.

Koncentracija primene je 0,2% odnosno 20 ml/10 l vode i takvim rastvorom se zaliva površina od 6-8 m².

BALB ne treba primenjivati u proizvodnji ljutih papričica i sorti paprike kratke vegetacije.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica