Svet poljoprivrede Prodavnica

Ekspanzija Galenika-Fitofarmacije na evropsko tržište

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Verovatno znate da je Galenika-Fitofarmacija srpski proizvođač sredstava za zaštitu i ishranu bilja i da postoji 65 godina. Ono što možda ne znate je, da je i prva domaća kompanija koja se bavi ovom delatnošću, a koja je počela da proizvodi i za tržište Evropske unije, Velike Britanije, balkanskih zemalja u okruženju, kao i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iranu.

Kada je sve počelo?

Ideja o proširenju na druga tržišta je nastala još 2010. godine. Prvi, neophodni korak ka otvaranju novih tržišta bio je formiranje registracionih dosijea u skladu sa zahtevnim evropskim regulativama. Formiranje registracionih dosijea traži značajna, višegodišnja ulaganja resursa, kako finansijskih, tako i ljudskih. Strogi evropski zakoni inicirali su detaljna ispitivanja  proizvoda kako bi se dokazalo da poseduju neophodan evropski kvalitet.

Višegodišnja ispitivanja karakteristika proizvoda kompanije Galenika-Fitofarmacija pod kojim se podrazumevaju fizičko-hemijske osobine, biološka efikasnost, ekotoksikološka i toksikološka svojstva, utvrdila su da su zadovoljeni najstroži registracioni kriterijumi u svetu.

Nakon dobijanja prve registracije, 2016. godine, kvalitet proizvoda kompanije Galenika-Fitofarmacije prepoznat je od strane poljoprivrednih proizvođača širom sveta. Trenutno, kompanija snabdeva inostrane poljoprivrednike u 25 zemalja širom sveta. Prioritet kompanije je prisutnost na tržištima zemalja članica Evropske unije, pa je tako Galenika-Fitofarmacija prisutna u Španiji, Portugalu, Belgiji, Holandiji, Italiji, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Kipru i Irskoj.

Na evropskom tlu, proizvodi Galenika-Fitofarmacije mogu se pronaći i u Velikoj Britaniji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Moldaviji i Severnoj Makedoniji. Pored toga, Galenika-Fitofarmacija je pristuna i na tržištima van Evrope, tako da proizvode TALISMAN, POLUX i PROMESU možete naći i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iranu. Svaka od ovih 25 zemalja ima visoke standarde i kriterijume koje su i proizvodi kompanije Galenika-Fitofarmacija morali ispuniti kako bi bili registrovani. Ukupan broj registracija koje Galenika-Fitofarmacija poseduje na inostranim tržištima je 96.

Važno je odabrati odgovarajuće proizvode za svaku od zemalja, kako bi se ispunili zahtevi i potrebe poljoprivrednih proizvođača, pa je tako čak 11 proizvoda ove kompanije registrovano na inostranim tržištima. Herbicidi TALISMAN (nikosulfuron) i MURAL (dikamba) opravdano su najzastupljeniji na inostranom tržištu, jer je njihova efikasnost dokazana u kukuruzu, koja je uz pšenicu najvažnija gajena kultura širom sveta.

Pored pomenutih, inostrani portfolio kompanije Galenika-Fitofarmacija sadrži i proizvode koji se primenjuju u drugim kulturama, a koji se koriste za različite namere (fungicidi, insekticidi). Insekticid Harpun predstavlja jedinstveno rešenje za tretman voća na teritoriji Evropske unije.

U narednom periodu, Galenika-Fitofarmacija nastavlja rad na proširivanju portfolia shodno trenutnim ambicijama, a plan je da do 2025. godine portfolio broji 20 proizvoda.

Pored toga, kompanija Galenika-Fitofarmacija radi i na proširivanju mreže zemalja u kojima su proizvodi prisutni kako bi poljoprivrednim proizvođačima omogućili primenu visoko kvalitetnih proizvoda poreklom iz Srbije.

Komentari