Kako boja folije za malčiranje utiče na gajene biljke

Kako boja folije za malčiranje utiče na gajene biljke

Izbor boje folije za malčiranje nije novi modni trend u poljoprivredi, već je poenta u refleksiji svetlosti i temperaturi koja se prenosi na zemljište. Adekvatnim odabirom boje folije povećavaju se prinosi u povrtarskoj proizvodnji i smanjuje pojava korova. 

Crna folija za malčiranje - © Pixabay

Boja folije kojom se malčira utiče na temperaturu ispod i iznad folije, kroz apsorpciju, prenos i odbijanje sunčeve energije, takođe utiče i na mikrosredinu koja okružuje biljke. Što je kontakt između malča i zemljišta bolji, to je efikasnija i njegova osobina zagrevanja.

Folija za malčiranje crne boje

U industrijskoj proizvodnji povrća se najčešće koristi crni plastični malč, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo koje upija, ova plastika upija veliki deo sunčeve radijacije, uključujući i vidljivu, infracrvenu i ultraljubičastu svetlost.

Prenos toplotne energije u zemljište je optimalan ukoliko malč maksimalno prianja uz zemljište. Temperatura zemljišta prekrivenog crnom plastikom tokom dana može da bude i za 30 C viša na dubini od 5 cm, i za 1,7 C viša na dubini od 10 cm, nego nepokriveno zemljište na istim dubinama.

 

Folija bele boje - © Pixabay

 


Providni plastični malč

Ispod providnog plastičnog malča, temperature zemljišta u toku dana mogu biti za 4,5 C do 8 C više na dubini od 5cm i za 3,3 C više na dubini od 10cm, nego na nepokrivenom zemljištu na istim dubinama i to zahvaljujući većem prenosu sunčeve radijacije (85 do 95%). Providna plastika upija veoma malo sunčeve radijacije.

Vodene kapi, koje se kondenzuju na unutrašnjoj strani providnog plastičnog malča, upijaju sunčevu svetlost (kratkotalasno zračenje), ali sprečavaju izlazak dugotalasnog infracrvenog zračenja (toplota). Ova toplota, koju emituje nepokriveno (golo) zemljište, gubi se u atmosferi. Međutim, zbog sunčevog zračenja, koje prodire u zemljište, ispod providnog plastičnog malča može se pojaviti korov ukoliko pre toga nisu primenjeni herbicidi ili fumiganti.

Da ne bi došlo do pojave bolesti biljaka koje se prenose preko zemljišta i da bi se suzbio korov, u nekim krajevima se primenjuje solarizacija i dezinfekcija zemljišta. Da bi se postigla dovoljno visoka temperatura za solarizaciju, zemljište mora ostati pokriveno nekoliko nedelja tokom najtoplijeg dela leta. Ukoliko je zemljište dobro natopljeno vlagom, to će omogućiti bolji prenos toplote u zemljištni profil.


Malčiranje folijom - © Pixabay

Folija za malčiranje bele boje

Sa belog plastičnog malča svetlost se odbija nazad u atmosferu ili u habitus biljke, zbog čega je temperatura zemljišta malo niža do 10C na dubini od 2,5cm. Beli plastični malč se može upotrebiti za sadnju u toku leta kada bi snižena temperatura zemljišta bila delotvorna. Svetlo koje se odbija sa belog malča u habitus biljaka, takođe se može upotrebiti i za kulture koje se gaje u stakleniku gde nema dovoljno svetlosti.


Aluminijumska folija za Malčiranje

Refleksivni srebrni ili aluminijumski malčevi takođe utiču na sniženje temperature zemljišta. Oni odbijaju vaši koje ponekad mogu biti prenosioci različitih viroza.

Folija za malčiranje crvene boje

Primena crvenog plastičnog malča se odrazila na povećanje prinosa paradajza i njegov kvalitet kao i na smanjenje intenziteta pegavosti. Takođe povećava prinose  dinja i tikvica. Osim toga, pokazalo se i da u znatnoj meri povećava temperature zemljišta.

 

Korišćenje folije u povrtarskoj proizvodnji - © Pixabay

 

Malč žute boje

Žuta boja malča, privlači određene insekte kao što su biljne vaši koje napadju veliki broj povrtarskih biljaka. Takvi malčevi bi se na njivi mogli upotrebiti za uzgajanje međuuseva, da bi se insekti oterali sa drugih useva.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor:  Dipl.inž. ratarstva Slavica Kodžopeljić PSSS Zaječar

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica