Ove uslove treba ispuniti za proizvodnju organskog meda

Ove uslove treba ispuniti za proizvodnju organskog meda

U svim granama poljoprivrede, organski principi proizvodnje se sve češće primenjuju. Bavljenje organskim pčelarstvom ima svoje prednosti ali sa sobom nosi i određene izazove. 

Košnice - © Pixabay

Pčelarstvo kao značajna oblast poljoprivrede ima svoje mesto u organskoj proizvodnji i ispunjavanjem svih uslova i kriterijuma, može još više i značajnije obezbediti veću proizvodnju i bolji kvalitet meda i drugih pčelinjih proizvoda. Ovaj način pčelarenja ima svojih prednosti, uz sve nedostatke i ograničenja koja prate ovu proizvodnju. Prednosti ovog vida pčelarenja su čisti, kvalitetni i zdravstveno bezbedni pčelinji proizvodi, bez rezidua u medu i drugim pčelinjim proizvodima.

Sačuvajmo pčele: Svaki treći zalogaj u ishrani čoveka zavisi od pčela

Organska proizvodnja je zahtevna i traži značajna ulaganja, znanja i primenu svih principa proizvodnje. Pčelinji proizvodi mogu dobiti sertifikat samo ako su svi uslovi ispunjeni kroz proces konverzije koji traje namanje 1 godinu.

Prostor na kome se nalaze pčelinjaci i površina koju obilaze pčele moraju odgovarati uslovima organske proizvodnje i biti registrovani zajedno sa pčelinjakom. Košnice se prave od prirodnih materijala koji ne mogu da dovedu do kontaminacije životne sredine ili pčelinjih proizvoda. U dezinfekciji košnica dozvoljeni su fizički tretman vodenom parom i direktno izlaganje plamenu. Organskim pčelarskim proizvodom smatra se proizvod koji je proizveden uz primenu metoda utvrđenih pravilnikom.

Pčele - © Pixabay

Lokacija pčelinjaka mora:


  • obezbeđivati dovoljno nektara, medne rose, polena za pčele i pristup higijenski ispravnoj i čistoj vodi;
  • u prečniku od 3 km sadržati useve organske proizvodnje ili prirodne vegetacije kao izvora nektara, ili useve koji su tretirani metodama koje neznatno utiču na životnu sredinu i kao takvi ne mogu značajno štetiti označavanju pčelarskog proizvoda kao organskog;
  • biti van urbanih centara i udaljena najmanje 1 km od saobraćajnica, industrijskih postrojenja, deponija, pogona za uništavanje otpada i od površina pod konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom.

U organskom pčelarenju je zabranjeno sakupljanje meda i drugih pčelinjih proizvoda uništavanjem pčela u saću. Zabranjeno je odsecanje krila matici. Dozvoljena je zamena matice koja uključuje i ubijanje stare matice. Zabranjeno je uništavanje trutovskog legla, osim u slučaju pojave Varroa destructor.

Priprema dimilice - © Pixabay

U dimilicama za pčele dozvoljena je upotreba netretiranog drveta i prirodnih goriva kao što su: pečurke, osušena netretirana piljevina. Veštačka ishrana pčela dozvoljena je samo u ekstremnim klimatskim uslovima. Veštačko prihranjivanje vrši se medom iz organske proizvodnje, a po mogućnosti sa iste proizvodne jedinice. Usled klimatskih uslova koji mogu izazvati kristalizaciju meda, dozvoljeno je korišćenje organski proizvedenog šećernog sirupa ili organske šećerne melase, samo uz odobrenje nadležnog organa. Prevencija bolesti u organskoj pčelarskoj proizvodnji zasniva se na primeni mera kojima se povećava otpornost na bolesti i sprečavaju infekcije, kao što su:


  • sistematska kontrola košnica i trutovskog legla,
  • obezbeđivanja dovoljne rezerve polena i meda u košnicama,
  • redovna dezinfekcija materijala i opreme u određenim intervalima,
  • uništavanje kontaminiranih materijala i njihovih izvora,
  • redovna zamena pčelinjeg voska i zamena matica.

U tretmanu protiv Varoe mogu se koristiti mravlja kiselina, mlečna, sirćetna i oksalna kiselina, kao i biljni preparati od mentola, timola, eukaliptola ili kamfora.

Saće - © Pixabay


Košnice pčela koje se tretiraju hemijski sintetizovanim alopatskim medicinskim proizvodima smeštaju se u izolaciju tokom trajanja tretmana. Posle završenog tretmana sav vosak se menja organski proizvedenim voskom i određuje se prelazni period od jedne godine.

Izvor: Poljoprivredne savetodavne stručne službe Srbije 
Autor: Dipl.inž. Nemanja Konstantinović PSSS Kruševac

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica