Povećavaju se površine za organsku proizvodnju u EU i Srbiji

Poslednjih godina beleži se rast površina za organsku proizvodnju, ali i broj poljoprivrednika koji su zainteresovani da se njome bave.

Malina - © Agromedia

U Evropskoj uniji se za organsku biljnu proizvodnju koristi oko 11 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta. Trend povećavanja organske proizvodnje nastavljen je i u Srbiji, gde su se do prošle godine površine sa organskom hranom prostirale na više od 15.000 hektara.


ORGANSKA PROIZVODNJA – ljubav i posao!

SVE VIŠE poljoprivrednika odlučuje se za ORGANSKU PROIZVODNJU!


Bilo da je reč o zemljištu sa sertifikatom za organsku proizvodnju, ili o zemljištu koje je u procesu konverzije, od 2010. godine u EU površine za organsku proizvodnju uvećale su se za oko dva miliona hektara. Istovremeno, povećao se i broj poljoprivrednika koji se bave organskom proizvodnjom i sada ih ima više od 270.000 u Evropskoj uniji.

Paradajz - © Agromedia


Austrija
, Švedska i Estonija, evropske su zemlje u kojima se poljoprivredno zemljište najviše koristi za organsku biljnu proizvodnju. U Austriji se koristi 552.000 hektara, u Švedskoj 519.000 hektara, a u Estoniji 156.000 hektara zemljišta.

 

Organska proizvodnja iz ugla potrošača i proizvođača


Hrvatska i Bugarska su od 2010. godine učetvorostručile površine za organsku proizvodnju. Dok se u Hrvatskoj beleži povećanje površina sa 16.000 hektara na 76.000 hektara, u Bugarskoj se beleži rast za 362%, na 118.000 hektara

Dok osnovni ekoklimatski faktori ukazuju na veliki potencijal za razvoj organske proizvodnje u našoj zemlji, određeni problemi još stoje na putu. Prema studiji Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje, glavne prepreke su ograničenje kapitala na svim nivoima vrednosnog lanca, loša organizacija učesnika duž tog lanca i nedovoljna efikasnost proizvodnje, prerade i marketinga.
 

Sve što još možda ne znate o održavanju kompostišta!


Izvor:
EuroActiv

Komentari