UPOZNAJTE GASPARDO URAGANO – SAMOHODNU PRSKALICU za visoke biljne kulture!

U poslednjih nekoliko godina u Srbiji su se pojavile nove bolesti klipa kukuruza, a zabeležene su i pojave insekata koji prave velike štete. U takvim slučajevima efikasnu hemijsku zaštitu moguće je postići jedino samohodnim prskalicama visokog klirensa, sa većim radnim zahvatom, bržim radom, boljim manevarskim osobinama, većim rezervoarom i bržim punjenjem.

Mašine poput samohodnih prskalica imaju još jednu izuzetnu prednost u poređenju sa klasičnim vučenim prskalicama, a to je mogućnost zaštite biljaka u punom porastu, što je naročito važno u zaštiti visokih biljaka kao što su kukuruz, suncokret, sirak ili duvan. Ovih dana je pravo vreme za takve intervencije.

Kompanija „Almex“ d.o.o. je generalni uvoznik proizvoda „Maschio Gaspardo“ u čijem se asortimanu nalazi šampion u kategoriji samohodnih prskalica – Gaspardo Uragano. Ona je namenjena većim poljoprivrednim proizvođačima koji obrađuju velike površine zemlje.
 

Samohodna prskalica  - ©Agromedia 

Konstrukcija ove prskalice je apsolutno prilagođena uslovima rada sa visokim usevom, mada ova mašina može da se koristi u svim fazama razvoja biljaka, jer se visina krila prskalice može podesiti od 1.080 do 3.900 mm.

Uzana kabina može da se postavi na visinu od 630 do 2.630 mm od površine zemljišta, širina guma je 300 mm, rezervoari su inteligentno postavljeni iznad točkova, tako da pri prolazu prskalice kroz redove ne dolazi oštećenja biljaka. Ovome doprinosi i mogućnost hidraulične promene širine traga u rasponu od 1.700 do 3.050 mm.

 

Samohodna prskalica  - ©Agromedia 


Pogon točkova se ostvaruje pomoću hidromotora koji imaju nezavisno upravljanje
, pa je manji poluprečnik okretanja, a maksimalna brzina u radu je 20 km/h, dok u transportu ova prskalica može da se vozi brzinom od 40 km/h. U Alemxovoj ponudi se nalaze samohodne prskalice sa zapreminom rezervoara od 3.000 i 4.000 litara, radnog zahvata 24 metra.

„Istakao bih da pored klasične aplikacije ova prskalica ima i vazdušnu podršku koja omogućava bolju aplikaciju preparata. Klirens ove prskalice, takođe važan za aplikaciju, kod visokih biljaka je tri metra, tako da nema ograničenja u periodu prskanja, može i u kasnijim periodima vegetacije kod visokih biljaka da se prska“, izjavio je Siniša Uverić, menadžer prodaje mehanizacije u kompaniji Almex.
 

Mašine poput samohodnih prskalica imaju još jednu izuzetnu prednost u poređenju sa klasičnim vučenim prskalicama, a to je mogućnost zaštite biljaka u punom porastu, što je naročito važno u zaštiti visokih biljaka kao što su kukuruz, suncokret, sirak ili duvan. 

Iz kabine se elektronski upravlja svim funkcijama prskalice, a regulator protoka održava traženu normu prskanja i prilagođava je trenutnoj brzini vožnje prskalice. Ipak, najvažnija stvar na ovoj mašini jeste vazdušna podrška koju pravi aksijalni ventilator i koja dodatno dezintegriše mlaz. Ventilator istovremeno komeša i razgrće biljnu masu i tako pomaže da zaštitno sredstvo pokrije celu biljku.

Snažna vazdušna struja ventilatora sprečava drift i omogućuje korišćenje prskalice pri vetrovitom vremenu. Prskalica ima nisko težište, a dva bočna rezervoara se ujednačeno prazne, čime se održava stabilnost u radu na nagnutom terenu. Rezervoar od 350 litara služi za ispiranje vodova i oba rezervoara prskalice (po 4 okretna rasprskivača u svakom rezervoaru).
 

Samohodna prskalica  - ©Agromedia 

Uragano pogoni šestocilindrični „John Deere“ motor sa 170 KS. Prskalica ima tri pumpe: jedna je namenjena za punjenje rezervoara, druga za prskanje, a treća za mešanje zaštitnog sredstva u rezervoaru. Radni zahvat prskalice je podeljen na 5 ili 7 sekcija, koje mogu da se nezavisno isključe. Korisnici ove mašine nazivaju je i „korisnim komarcem“. Ukoliko se odlučite za jednu od prskalica iz „Almexovog“ asortimana, trebalo bi da znate da ova kompanija ima specijalnu ponudu.

„Imamo saradnju sa svim renomiranim lizing kućama i bankama u Srbiji. Naravno, imamo i neke specijalne uslove, karakteristične za našu kompaniju, to je na primer prodaja svih mašina na rok otplate od 10 godina. Kamate su u ovom momentu smanjene, za neke mašine mi beneficiramo deo kamate, tako da su uslovi prodaje šaroliki“, dodao je Uverić.

Više informacije potražite i na sajtu kompanije „Almex“.

Sagovornik:
Siniša Uverić, menadžer prodaje mehanizacije u kompaniji „Almex“ 

 

Komentari