Jaguar 900 – pametna tehnologija za poboljšane performanse i pogodnosti!

Nastavljamo priču iz Nemačke. Naši domaćini iz kompanije „Claas“ predstavili su nam i mašinu koja se zove Jaguar 900. Reč je o silo kombajnu, odnosno kombajnu koji se koristi za pravljenje silaže za ishranu stoke.

Ovaj kombajn poljoprivrednicima je već odavno poznat kao jedna vrhunska mašina. Sada, međutim, Jaguar 900 ima nove, još bolje karakteristike. Reč je o kontinuirano promenljivom pogonu prednjih priključaka, koji osiguravaju povećani protok mase kroz kombajn, redizajniranom pogonu i Claas-ovom sistemu za automatsko punjenje prikolice bez gubitaka.

Hidrostatski pogon automatski prilagođava brzinu rada prednjih priključaka

„Hidrostatski varijabilni pogon prednjih priključaka omogućava efikasniji prenos snage i protok mase kod neujednačenih useva. Ovo daje posebne prednosti kada se silaža radi sa pik ap-om ili orbis kukuruznim prednjim priključkom. Ukoliko se dužina isečenog materijala promeni, sistem automatski prilagođava rad i time podešava brzinu prednjeg priključka. Ovo rezultira ravnomernim protokom i dobrim kvalitetom iseckane mase. Pored toga, vozač može manuelno da menja i podešava brzinu rada prednjeg priključka“, rekao je Audrik Behlke iz kompanije „Claas“.
 

Jaguar 900 - ©Agromedia 

Efikasniji pogon prednjih priključaka za sve zahteve

Mehanički pogon sa konstantnom brzinom, koji se dokazao kroz godine unazad, ostaje i dalje raspoloživ. On se takođe može kombinovati sa kontinualnim varijabilnim pogonom. Ovaj način razdvajanja prenosa snage sa mehaničkim i hidrauličnim pogonom osigurava bolji prenos veće količine snage pri konstantnoj brzini. Time se omogućava znatno snažniji i efikasniji rad elemenata hedera, odnosno prednjih priključaka.

Optimalan protok mase kroz bubanj sa automatskim podešavanjem

„Svi Jaguar 900 modeli takođe imaju povećan protok mase kroz sistem. Jedna od ključnih karakteristika jeste hidraulični sistem pritezanja kontranoža, koji obezbeđuje znatno brže podešavanje nego ranije. Prilikom podešavanja kontranoža i podbubnja, oslonci su hidraulični i ne menjaju definisani položaj. To dovodi do izuzetno visokog kvaliteta silaže. Kao i ranije, rukovalac može upravljati ovom funkcijom iz kabine“, dodaje gospodin Behlke.
 

Jaguar 900 - ©Agromedia 

Novi modeli rade sa automatskim podešavanjem podbubnja. On je oslonjen direktno na noseću konstrukciju kontranoža, pa se druga pokretna tačka pomera zajedno sa njim. To znači da razmak između podbubnja i noževa ostaje nepromenjen na čitavoj radnoj dužini i time obezbeđuje ravnomeran protok mase, bez obzira na pohabanost noževa. Ovim konstrukcionim rešenjem dobijate uštedu u gorivu i smanjeno habanje.  

Automatsko pražnjenje sada je moguće i kada je prikolica iza kombajna

„’Claas’-ov sistem za automatsko pražnjenje silaže tokom rada vodi računa o nepotrebnom prosipanju silaže i svodi gubitke na minimum. Uz to, značajno smanjuje obim posla vozača traktora sa prikolicom koja se puni i vozača kombajna. Kamera sa visokom rezolucijom, koja je smeštena na cevi za pražnjenje, registruje konture prikolice konstantno u toku rada i automatski podešava pravac cevi za pražnjenje u odnosu na dimenzije prikolice i njenu napunjenost“, naglašava predstavnik kompanije „Claas“.
 

Jaguar 900 - ©Agromedia 

Novi pogon kombajna

Novi pogon kod modela Jaguara 900, odnosno pogonski menjač, takođe nudi veću udobnost za vozača. Novi hidrostatski motor je varijabilni motor sa dvostrukim upravljanjem i ima širok opseg brzina. To omogućava transport na putu pri vrlo niskom broju obrtaja motora, što s druge strane daje pozitivne efekte u potrošnji goriva. Zahvaljujući automatskoj funkciji smanjenja broja obrtaja motora, kada se kombajn zaustavi u njivi ili na kraju parcele, takođe dobijamo na uštedi u gorivu. 

Sagovornik:
Audrik Behlke, predstavnik kompanije „Claas“

Komentari