Vesti sa Produktne berze za period 05.02- 09.02.2018.

Vesti sa Produktne berze za period 05.02- 09.02.2018.

Na novosadskoj Produktnoj berzi i ove nedelje kao i prethodne se nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Slaba tražnja i odsustvo izvoza je rezultat pada cena na tržištu. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.531.750,00 dinara.

U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 21,74 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 10,69%.

Kukuruz svojim učešćem u obimu prometa nastavlja da uzima primat u trgovanju. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 16,20 do 16,30 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je kukuruz pod parolom „odloženo plaćanje“ dostigao cenu od 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a.

Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 16,28 dinara po kilogramu bez PDV-a (17,90 din/kg sa PDVom), što predstavlja cenovni pad od 2,39% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Pšenica ove sedmice beleži potpuno odsustvo iz trgovanja. Kupci nisu bili zainteresovani za kupovinu ove žitarice iako je ponuda bila na nižim cenama od prošlonedeljne.

Zrno soje je doživelo značajniji cenovni pad. Početkom nedelje ovom uljaricom se trgovalo pod parolom „gratis lager“po cenama 46,50 din/kg bez PDV-a, da bi u drugoj polovini nedelje cena nastavila sa padom koja je iznosila 46,00 din/kg sa PDV-om. Ponder cena za ovu sedmicu je iznosila 46,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (50,60 din/kg sa PDV-om).

Berzanski index PRODEX je na dan 08.02.2018. godine bio na nivou od 205,51 indeksnih poena, što je za 1,01 indeksnih poena manje u odnosu na vrednost iz prethodne nedelje.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,91%, a kukuruz je poskupeo 1,10%.

Potezi investicionih fondova na tržištu uticali su na rast cena. Na cenu pšenice takođe je uticala zabrinutost zbog nedostatka vlage u centralnim SAD.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je pojeftinio 0,68%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,24%, a kukuruz je poskupeo
1,98%. Slabljenje evra prema dolaru uticalo je na kretanje cena u Parizu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.