Prasad poskupela u Nišu i Smederevu | Cene stoke

Prasad poskupela u Nišu i Smederevu | Cene stoke

Na području Pirota, Smedereva i Požarevca evidentirana je niža cena teladi do 160 kilograma. Rast cene prasadi zabeležen je u Nišu i Smederevu, a pad u Somboru i Čačku. Jagnjad su skuplja na području Niša, Sombora, Smedereva, Kragujevca i Požarevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području pirotskog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Pirotu je cena iste kategorije goveda bila, takođe, 400 din/kg.

U klanicama u Smederevu je došlo do pada otkupne cene teladi na  dominantnih 400 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je pad cene teladi SM rase do 160 kilograma na 370 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma bile su niže, Cena tovne junadi iznosila je 170 din/kg, a tovnih bikova 190 din/kg.

Klanice na području braničevskog regiona otkupljivale su tovnu junad od 350 do 480 kilograma po nižoj ceni, koja je iznosila 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru došlo je do rasta cene tovne junadi preko 480 kilograma, pa su se najčešće mogli pazariti po ceni od 200 din/kg.

U klanicama na području Loznice najčešća otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase iznosila je 200 din/kg. Kod tovne junadi od 350 do 480 kilograma cena je iznosila 190 din/kg, dok je kod krava za klanje cena bila 140 din/kg. Obim otkupa tovne junadi i tovnih bikova bio je prosečan, a krava za klanje slab.

Klaničari na području Šapca su otkupljivali jedino tovnu junad od 350 do 480 kilograma po ceni od 205 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na stočnoj pijaci u Nišu prodajna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša, a iznosila je 220 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu zabeležen je rast otkupnih cena obe kategorije prasadi, pa je kod grla do 15 kilograma cena iznosila 250 din/kg, a kod grla težine od 16 do 25 kilograma 240 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupna cena tovnih svinja preko 120 kilograma bila je viša i iznosila je 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru evidentiran je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg i rast cene krmača za klanje na 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do pada cena obe kategorije prasadi. Za prasad do 15 kilograma kupci su trebali da izdvoje 180 din/kg, a za grla od 16 do 25 kilograma iznos od 170 din/kg.

U klanicama na području južno-banatkog regiona nastavljen je pad otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 145 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do rasta cene jagnjadi na 300 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Somboru jagnjad su bila skuplja i mogla su se pazariti po ceni od 300 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena jagnjadi i šilježadi. Kod jagnjadi je cena iznosila 250 din/kg, a kod šilježadi 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi i pad prodajne cene jaradi. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg, a jarad za 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast prodajnih cena jagnjadi i ovaca. Cena jegnjadi iznosila je 270 din/kg, dok je cena ovaca iznosila 120 din/kg.

U klanicama na području severnobačkog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na 240 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici ovce su bile skuplje pošto su se najčešće mogle pazariti po ceni od 140 din/kg.

Identična je situacija bila i u klanicama na području sremskog regona.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz okrunjen, prirodno sušen, pšenica, upakovani u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkino seno u balama bili su skuplji u odnosu na prethodni period. Za razliku od njih niža je bila cena suncokretovog zrna. U maloprodajnim objektima na području Pančeva evidentiran je rast cena pšenice i kukuruza.

Na gazdinstvima u okolini Leskovca evidentiran je rast prodajne cene kukuruza, okrunjenog, prirodno sušenog, pošto se najčešće moglo pazariti za 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva lucerkino seno u balama bilo je skuplje, a cena je iznosila13 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice mogli su se pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen, pšenica, stočni ječam, sojino zrno upakovani u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkino seno u balama. Kod lucerke je cena iznosila 20 din/kg, kukuruza 22 din/kg, pšenice i ječma 24 din/kg, dok je cena sojinog zrna iznosila 40 din/kg. Obim ponude i tražnje nisu se menjali.

U maloprodajnim objektima na području Užica došlo je do pada cene sojine sačme u odnosu na prethodni period. Najčešće se mogla pazariti po ceni od 65 din/kg. Na pijaci u Užicu zabeležen je pad cene stočnog brašna na 21 din/kg i rast cene pšenice upakovane u džakove na 28 din/kg.

Na pijaci u Nišu cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma iznosila je 22 din/kg, dok je za pšenicu upakovanu u džakove trebalo izdvojiti 25 din/kg.

Na pijaci u Požarevcu mogli su se pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen, upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkino seno u balama. Cena oba proizvoda bila je izjednačena, iznosila je 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica