Prasad i ovnovi za priplod jeftiniji u Kragujevcu | Cene stoke

Prasad i ovnovi za priplod jeftiniji u Kragujevcu | Cene stoke

Ovnovi za priplod i prasad pojeftinili u Kragujevcu.

Cene tovne junadi, bikova, teladi, priplodnih junica i krava za klanje

Na području južno-banatskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na protekli period. Cena je iznosila 200 din/kg.

U klanicama na području Beograda protekle sedmice zabeležen rast otkupnih cena tovnih bikova preko 500 kilograma, kako SM, tako i HF rase. Grla SM rase po ceni od 250 din/kg, a grla HF rase po ceni od 230 din/kg.

Klaničari sa područja Šumadijskog regiona protekle su sedmice po nižim cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali teladi SM rase do 160 kilograma, a po višim cenama otkupljivali krave za klanje SM rase. Cena teladi je dostigla iznos od 400 din/kg, dok je cena krava za klanje bila 155 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu su se mogla pazariti telad SM rase, tovni bikovi preko 500 kilograma SM rase, priplodne junice i krave za klanje. Cene svih navedenih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

Cene prasadi, tovnih svinja, tovljenika i krmača za klanje

U klanicama na području Jablaničkog regiona vršen je otkup prasadi od 16 do 25 kilograma po ceni od 220 din/kg, tovljenika od 80 do 120 kilograma po ceni od 150 din/kg, tovljenika preko 120 kilograma po ceni od 140 din/kg i krmača za klanje na 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu, takođe su evidentirane niže prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, u iznosu od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku, zabeležene su niže prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg.


Cene jaradi, jagnjadi, ovnova za priplod i ovaca

Rast prodajne cene jaradi i jagnjadi zabeležen je u prethodnoj nedelji na stočnoj pijaci u Leskovcu. Jagnjad su se najčešće mogla pazariti po ceni od 280 din/kg, dok su jarad mogla po ceni od 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeleženo pojeftinjenje prodajne cene ovnova za priplod, pošto su se najčešće mogli pazariti za 35.000 dinara po grlu.

Cena jagnjadi jeftinija, a cena ovaca skuplja na pijaci žive stoke u Požarevcu, cena jagnjadi u iznosu od 250 din/kg, a cena ovaca u iznosu od 120 din/kg.


Cene žitarica i stočne hrane

Nema većih promena na tržištu pšenice, stočnog ječma i ostalih proizvoda koji se koriste u pripremi stočne hrane.

Najčešće prodajna cena kukuruza na pijacama Centralne Srbije zabeležena je u rasponu od 22 do 25 din/kg.


Evidentirana je i ponuda stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma, na četiri pijace širom Srbije. Pazarne cene varirale u rasponu od 23 do 26 din/kg.

Za pšenicu upakovanu u džakove od 50 kilograma važila je cena u intervalu od 21 do 30 din/kg.

U okviru ponude stočnog brašna na pijacama i maloprodajnim objektima uočeni su isti cenovni rasponi, od 19 do 21 din/kg.

Soja u zrnu beleži poskupljenje u silosima, prodajne cene kretale su se od 48 do 63 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica