Mesečni pregled cena stoke za april

Mesečni pregled cena stoke za april

Protekli mesec na stočnim pijacama u Srbiji zabeležen je rast ponude i prodajne cene prasadi ali i dobra ponuda jagnjadi.

Mesečni pregled cena stoke - © Pixabay 

Cene krava

Tokom aprila meseca slabija je bila ponuda teladi SM rase, telesne mase do 160 kilograma proteklog meseca u odnosu na prethodni, i po ceni od 330 din/kg do 440 din/kg.

Ponuda teladi HF rase telesne mase do 160 kilograma evidentirana je kao i tokom marta jedino na pijaci žive stoke u Obrenovcu po ceni od 320 din/kg.

Kao i prethodnih nekoliko meseci i u aprilu je izostala ponuda tovne junadi, telesne mase do 300 kilograma.

Obim ponude tovne junadi težine od 350 do 480 kilograma bio je na prošlomesečnom nivou. Cena je varirala od 210 din/kg do 250 din/ kg.

Najčešća prodajna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 230 din/kg.

Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma mogli su se pazariti na pijaci žive stoke u Kraljevu po ceni od 250 din/kg.

Nešto slabija bila je ponuda krava za klanje SM rase tokom aprila. Dominirao je iznos od 150 din/kg.

Krave za klanje HF rase mogle su se kupiti jedino na stočnoj pijaci u Somboru po ceni od 140 din/kg. 

Cene svinja

Nešto obimnija bila je ponuda obe kategorije prasadi na stočnim pijacama u Srbiji proteklog meseca posebno u poslednjih desetak dana. Nastavljen je trend slabe ponude i prodaje obe kategorije tovnih svinja i krmača za klanje.

Dominantna cena prasadi telesne mase do 15 kilograma iznosila je 300 din/kg, što ukazuje na rast cene u odnosu na mart.

Bolja prodaja prasadi težine od 16 do 25 kilograma uslovila je rast cene, koja je najčešće varirala od 270 do 280 din/kg.

Nastavljen je trend smanjenog obima prodaje tovnih svinja, telesne mase od 80 do 120 kilograma. Nije bilo promene cena i najčešće su se mogli pazariti za 160 din/kg.

Dominantna prodajna cena tovljenika, telesne mase preko 120 kilograma iznosila je proteklog meseca 140 din/kg.

Ponuda krmača za klanje bila je slaba kao i prethodnih meseci. Mogle su se pazariti na osam stočnih pijaca po dominantnoj ceni od 120 din/kg. 

Cene ovaca i koza

Iako je ponuda jagnjadi bila bolja proteklog meseca na stočnim pijacama u Srbiji, prodajna cena nije se menjala. Dominirao je iznos od 300 din/kg kao i tokom marta. Nastavljen je trend slabe ponude šilježadi i dviski na prodajnim mestima tokom aprila.

Cena dviski varirala je od 130 do 240 din/kg. Za šilježad su kupci trebali da izdvoje od 180 do 240 din/kg kao i prethodnog meseca.

Ovce su se tokom aprila najčešće mogle pazariti po ceni od 120 din/kg do 160 din/kg. Prodaja je zabeležena na trinaest stočnih pijaca.

Ponuda jaradi bila je slična onoj u martu, a prodaja je zabeležena na jedanaest prodajnih mesta. Cena je najčešće iznosila 250 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude koza iz prethodnog perioda. Promet se odvijao na pet stočnih pijaca. Najčešća prodajna cena iznosila je 150 din/kg. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.