Jagnjad skuplja u Čačku, Obrenovcu i Novom Sadu | Cene stoke

Jagnjad skuplja u Čačku, Obrenovcu i Novom Sadu | Cene stoke

U proteklom period evidentirane su više cene prasadi na prodajnim i otkupnim mestima. Telad su bila jeftinija u Šapcu, a tovna junad i bikovi skuplji u Nišu i Vranju.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/NJKT8AzxxNU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području Šapca došlo je do pada otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 500 din/kg. Glavni razlog bio je dobra ponuda ove kategorije goveda.

U klanicama Nišavskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase na 220 din/ kg, a obim ponude bio je prosečan.

U klanicama na području Pčinjskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova HF rase preko 500 kilograma. Kod junadi je cena je bila od 240 din/kg a kod bikova iznos od 210 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju bila su skuplja telad, a cena je iznosila 370 din/kg.

U klanicama na području Južno-bačkog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je visa, a iznosila je 200 din/kg.

U klanicama na području Srednjebanatskog regiona evidentirana je niža otkupna cena tovnih bikova HF rase preko 500 kilograma, a cena je iznosila 180 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona su vršili otkup tovih bikova preko 500 kilograma SM rase po ceni od 215 din/kg i krava za klanje iste rase po ceni od 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu su se mogla pazariti jedino telad SM rase do 160 kilograma po ceni od 400 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području Mačvanskog regiona evidentiran je rast otupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 190 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a iznosila je 130 din/kg.

Prasad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Čačku u odnosu na prethodni period. Grla do 15 kilograma su se mogla pazariti po ceni od 240 din/ kg, dok su za grla od 16 do 25 kilograma kupci trebali da izdvoje 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu obe kategorije prasadi bile su skuplje. Grla su se u zavisnosti od telesne mase mogla pazariti po ceni od 220 do 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Smederevu evidentiran je rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma i pad cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Najčešća otkupna cena prasadi iznosila je 240 din/kg, dok je u kategoriji tovnih svinja cena bila 150 din/kg.

U klanicama Nišavskog regiona bila je niža otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma po 120, a cena je iznosila 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu evidentiran je pad cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 200 din/kg i tovnih svinja preko 120 kilograma na 150 din/kg.

U klanicama na području Raškog regiona evidentiran je pad otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanj. Kod tovnih svinja od 80 do 120 kilograma cena je iznosila 140 din/kg, kod tovljenika teških preko 120 kilograma 135 din/kg, dok su se krmače za klanje najčešće mogle pazariti i po ceni od 110 din/kg.

U klanicama na području Jablaničkog regiona najčešća otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma iznosila je 210 din/kg. Za otkupljene tovne svinje plaćano je od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od kategorije, dok je kod krmača za klanje cena je iznosila 120 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na pijaci žive stoke u Čačku jagnjad su bila skuplja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 230 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu prodajna cena jagnjadi bila je takođe visa, a iznosila je 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu evidentiran je rast cene jagnjadi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogla pazariti za 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu evidentiran je pad prodajne cene jaradi u odnosu na prethodni period. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 200 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Smederevu niža je takođe bila prodajna cena jagnjadi, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg, a jaradi 200 din/kg. Za ovce i koze su kupci trebali da izdvoje 100 din/kg. Ponuda je bila prosečna kao i prodaja.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U silosima na području Beograda zabeležen je rast cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period na 23.65 din/ kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde prodajna cena stočnog brašna bila je niža, a prodajna cena suncokretove sačme viša u odnosu na prethodni period. Cena stočnog brašna iznosila je 24 din/kg, dok je kod suncokretove sačme cena iznosila 43 dn/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kragujevca zabeležen jerast cene pšenice u rinfuzu na 20 din/kg.

U silosima na području Novog Sada došlo je do rasta cene sojinog zrna, pošto je najčešće moglo da se pazari po ceni od 53 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Pančeva kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma bio je skuplji, a lucerkino seno u balama jeftinije. Cena kukuruza iznosila je 18.5 din/kg, a lucerkinog sena u balama 15 din/kg. Kukuruz je bio skuplji i u silosima na području Pančeva, a cena je iznosila 18,8 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Pirota evidentiran je rast prodajne cene sojine sačme pošto se najčešće mogla pazariti po ceni od 84 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Šapca skuplji su u odnosu na prethodni period bili sojina sačma 69 din/kg i suncokretove sačme na 38 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica