Jagnjad jeftinija u Požarevcu, Obrenovcu i Šapcu | Cene stoke

Jagnjad jeftinija u Požarevcu, Obrenovcu i Šapcu | Cene stoke

 

U prethodnom periodu evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova u klanicama na području Beograda. Cene prasadi su zavisile od obima ponude i tražnje na prodajnim mestima, dok su jagnjad bila jeftinija u Požarevcu, Obrenovcu i Šapcu.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području Beograda evidentiran je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod grla SM rase je cena je iznosila od 235 din/kg, a kod grla HF rase od 225 din/kg.

U klanicama na području južnobanatskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, pošto je cena iznosila 190 din/kg.

Klanice na području moravičkog regiona su vršile otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 460 do 500 din/kg u zavisnosti od pola. Tovnu junad preko 480 kilograma po ceni od 200 din/kg, tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po ceni od 220 din/kg i krava za klanje po ceni od 140 din/kg.

U klanicama na području srednjebanatskog regiona došlo je do rasta tovne junadi preko 480 kilograma, tovnih bikova preko 500 kilograma. Kod tovne junadi je cena bila od 210 din/kg, a kod tovnih bikova od 185 din/kg, a kod tovnih bikova preko 500 kilograma varirala je cena od 180 do 210 din/kg u zavisnosti od rase grla.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Obrenovcu smanjen obim prodaje uslovio je pad cena prasadi. Tako su se grla do 15 kilograma najčešće prodavala za 260 din/kg, dok je kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena bila 250 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu obe kategorije prasadi bile su jeftinije. Za razliku od njih viša je bila cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

U klanicama na području braničevskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, a cena je iznosila 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Čačku uprkos dobroj ponudi prasadi cena je bilaveća kod obe kategorije. Kod grla do 15 kilograma iznosila je 250 din/kg, dok je kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena iznosila 240 din/kg. U istom periodu niža je bila cena tovnih svinja od 80 do 120, a iznosila je 140 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Šapcu prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 280 din/kg. Obim ponude bio je prosečan.

Na pijaci žive stoke u Pančevu evidentiran je rast cene obe kategorije prasadi. Prasad do 15 kilograma najčešće su se prodavala za 270 din/kg, dok je kod prasadi od 16 do 25 kilograma cena bila 260 din/ kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U Požarevcu zabeležen je pad cene jagnjadi na stočnoj pijaci, a cena je iznosila 260 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Šapcu jagnjad su bila jeftinija, a cena je iznosila 300 din/kg. Obim ponude i prodaje bili su na prosečnom nivou.

Na stočnoj pijaci u Obrenovcu zabeležena je ponuda nekoliko grla jagnjadi po nižoj ceni u odnosu na prethodni period, a iznosila je 300 din/kg. Niža je, takođe, bila cena ovaca (150 din/kg) dok su cene šilježadi i dviski ostale nepromenjene. Izostala je ponuda ovnova za priplod, jaradi i koza.


Na stočnoj pijaci u Užicu jagnjad su bila skuplja. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 320 din/kg.

U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe, je evidentiran rast otkupne cene jagnjadi.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležen je rast prodajne cene koza na 110 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu cena jagnjadi iznosila je 310 din/kg. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 200 din/kg,  za dviske 150 din/kg, a kod ovaca i koza je cena iznosila 120 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Beograda suncokretova sačma bila je jeftinija, a nNajčešće se mogla pazariti po ceni od 36 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu evidentiran je rast cene stočnog ječma upakovanog u džakove od 50 kilograma na 22 din/kg. U silosima na ovom području došlo je do rasta cene pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period.

Na pijaci u Čačku su bili jeftiniji stočni ječam i kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovani u džakove od 50 kilograma. Za kukuruz su kupci trebali da izdvoje iznos od 22 din/ kg, a za stočni ječam iznos od 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Kikinde cena lucerkinog sena u balama bila je viša, pošto je iznosila 17 din/kg.

Na pijaci u Pančevu zabeležen je rast cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma, a cena je iznosila 23 din/kg. U silosima na području ovog grada bili su skuplji kukuruz i pšenica.

U  maloprodajnim objektima na području Šapca je bila jeftinija suncokretova sačma u odnosu na prethodni period, a mogla se pazariti po ceni od 35 din/kg. U silosima na ovom području je bio skuplji kukuruz.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica