Cene tovnih bikova skuplje u Podunavlju | Cene stoke

Cene tovnih bikova skuplje u Podunavlju | Cene stoke

Cene tovnih bikova skuplje u Podunavlju i Beogradu.

Cene teladi, priplodnih krava, tovnih bikova i krava za klanje

Otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda. Kod grla SM rase zabeležen je iznos od 250 din/kg, dok se otkup grla HF rase najčešće obavljao po ceni od 235 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona povisili su otkupne cene teladi na 420 din/kg i tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma na 240 din/kg u periodu od 08. do 15. februara.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu zabeležene niže prodajne cene priplodnih krava SM rase tokom druge nedelje februara. Evidentirana cena od 130.000 dinara po grlu.

Otkupne cene teladi SM rase do 160 kilogram i krava za klanje SM rase bile su niže u prethodnoj nedelji u klanicama na području Šumadijskog regiona. Kod teladi je zabeležen iznos od 430 din/kg, a kod krava za za klanje iznos od 145 din/kg.

Cene prasadi, krmača za klanje i tovljenika

Protekle nedelje zabeležene su niže otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u klanicama na području Jablaničkog regiona, po iznosu od 200 din/kg.

Ista kategorija svinja imala je jeftinije cene i na stočnoj pijaci u Leskovcu. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 210 din/kg.

Niže otkupne cene tovljenika od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje zabeležene su tokom druge sedmice februara u klanicama Južno-banatskog regiona. Kod tovnih svinja zabeležen iznos od 135 din/kg, a kod krmače za klanje iznos od 110 din/kg.

Cene jaradi, jagnjadi, šilježadi i dviski

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je rast cena jaradi, jagnjadi i dviski. Cena jaradi iznosila je 200 din/kg, jagnjadi 240 din/kg, dok je za šilježad tražen iznos od 150 din/kg.

Cena jagnjadi poskupela protekle sedmice na pijaci žive stoke u Užicu, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 270 din/kg. I u klanicama na području ovog grada, takođe, je bila viša otkupna cena jagnjadi, zabeležen iznos od 270 din/kg.

Niže prodajne cene jagnjadi zabeležene su protekle sedmice na pijaci žive stoke u Leskovcu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 240 din/kg uz prosečnu ponudu grla ove kategorije ovaca.

Cene sojina i suncokretove sačme, kukuruza i pšenice

U protekloj nedelji zabeleženo je poskupljenje cena sojine sačme na 93 din/kg, suncokretove sačme na 54 din/kg u maloprodajnim objektima na području Pirota, uprkos dobroj ponudi.
Rast prodajnih cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i pšenice upakovanih u džakove zabeležen je tokom druge sedmice februara na pijaci u Obrenovcu. Kod obe ratarske culture evidentiran je iznos od 24 din/kg.

U silosima na području Beograda uočeno pojeftinjenje cena pšenice u rinfuzu u odnosu na prethodni period, na iznos od 25.85 din/ kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica