CENE IDU DOLE! Telad pojeftinila u Požarevcu, a prasići u Leskovcu!

CENE IDU DOLE! Telad pojeftinila u Požarevcu, a prasići u Leskovcu!

Protekle nedelje na stočnim pijacama u Srbiji niža je bila otkupna cena teladi u klanicama i na stočnoj pijaci u Požarevcu i okolini. Takođe, zabeležen je pad otkupne cene prasadi i tovnih svinja u klanicama na području Leskovca. Osim toga evidentiran je i pad otkupne cene prasadi i tovnih svinja u klanicama na području Leskovca.

prasići jedu koncentrat

Cene krava, goveda, tovnih bikova, teladi

Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma bila je niža tokom prve sedmice jula u klanicama na teritoriji Braničevskog regiona, iznosila je 500 din/kg. Obim grla u ponudi i otkupljenih grla bio je prosečan. Na pijaci žive stoke u Požarevcu došlo je do pada prodajne cene teladi do 160 kilograma (500 din/kg) i krava za klanje SM rase ( 180 din/kg). Rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma SM rase evidentiran je u klanicama na području Južno-banatskog regiona jer je u sedmici za nama dominirao iznos od 350 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Užica na stočnoj pijaci u ovom gradu došlo je do rasta cene teladi na 530 dn/kg i krava za klanje SM rase na 240 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad preko 480 kilograma odgajivači sa područja Južno-bačkog regiona protekle su sedmice dobijali 350 din/kg od klaničara sa ovog područja. Priplodne krave bile su jeftinije na stočnoj pijaci u Kragujevcu protekle nedelje jer je dominirao iznos od 150.000 dinara po grlu.

Niža otkupna cena teladu SM rase do 160 kilograma bila je u sedmici za nama u klanicama na teritoiji Šumadijskog regiona pošto je dominirao iznos od 650 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada prodajnih cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma pošto je dominirao iznos od 335 din/kg. Jeftinije su takođe bile i krave za klanje SM rase pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Jeftinije subile i krave za klanje SM rase.

Cene prasadi, krmača, tovnih svinja

U klanicama na području Braničevskog regiona bile su niže otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma u odnosu na predhodnu sedmicu. U kategoriji prasadi dominirao je iznos od 350 din/kg, dok je otkupna cen tovnih svinja iznosila protekle sedmice 180 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan. Rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležio je u sedmici za nama reporter STIPS iz Novog Sada pošto je otkupna cena prasadi iznosila 320 din/kg, a tovnih svinja 230 din/kg.

Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i rast tovnih svinja od 80 do 120 kilograma evidentiran je protekle nedelje u klanicama na području Podunavskog regiona. Za otkupljenu prasad klaničari su plaćali 250 din/kg, a za tovljenike 200 din/ kg. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša u klanicama sa području Južno-banstskog regiona pošto je dominirao iznos od 230 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan.

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta prodajnih cena tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje u odnosu na poslednju sedmicu juna. Za tovljenike su kupci trebali da izdvoje 210 din/kg, a za krmače 180 din/kg. Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije na pijaci žive stoke u Kraljevu, a rast cena evidentiran je na stočnoj pijaci u Kraljevu jer su se najčešće prodavale za 260 din/ kg.

Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca, koza

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do rasta prodajnih cena jaradi i koza u odnosu na predhodni period. Za jarad su potencijalni kupci trebali da izdvoje 330 din/kg, a za koze 165 din/kg. Zabeležen je pad otkupnih cena jagnjadi i šilježadi u sedmici za nama u klanicama na području Braničevskog regiona. Otkupna cena jagnjadi iznosila je 370 din/kg, dok je u kategoriji šilježadi dominirao iznos od 180 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu takođe je bila niža prodajna cena jagnjadi pošto je dominirao iznos od 380 din/kg. Jagnjad su bila skuplja na pijaci žive stoke u Užicu u odnosu na poslednju nedelju juna pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 320 din/kg. Rast otkupne cene jagnjadi u proteklom periodu evidentiran je i u klanicama na podučju Zlatiborskog regiona jer se otkup najčešće odvijao po ceni od 320 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku došlo je do raste cene jagnjadi jer kupci protekle sedmice trebali da izdvoje 350 din/kg. U periodu od 04-og do 10-tog jula zabeležen je pad cena dviski i jaradi na pijaci u Kragujevcu. Za jarad su kupci trebali da izdvoje 190 din/kg, a za dviske 160 din/kg. Pad prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodnu sedmicu zabeležen je i na stočnoj pijaci u Novom Sadu jer se prodaja odvijala najčešće po ceni od 370 din/kg. Na ostalim protdajnimi otkupnim mestima nije bilo promene u pogledu obima ponude, tražnnje cena jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica