Cene bikova rastu – Telad dostigla REKORDNU cenu u Vranju!

Cene bikova rastu – Telad dostigla REKORDNU cenu u Vranju!

Dok se mnogi proizvođači raspituju o aktuelnoj ceni bikova, mi smo malo istraživali i saznali da cene ove stoke raste iz nedelje u nedelju, dok je cena teladi u Vranju dostigla rekordnu cifru! Evo kako su s kretale cene svinja, koza, ovaca i goveda na stočnim pijacama i u klanicama prošle nedelje.

Cene bikova, teladi i krava za klanje

Na stočnoj pijaci u Vranju došlo je do rasta proodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma, pošto je postignut rekordni iznos od 520 din/kg. Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma bila je viša u odnosu na drugu sedmicu aprila u klanicama na području pčinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 345 din/kg. Protekle je sedmice evidentiran rast prodajne cene tovne junadi preko 480 kilograma na stočnoj pijaci u Novom Sadu, pošto je dominirao iznos od 380 din/kg. Prema izveštaju reportera STIPS iz Požarevca na stočnoj pijaci u ovom gradu evidentiran je rast prodajne cena teladi SM rase do 160 kilograma na 450 din/kg.

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena teladi SM rase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma u odnosu na prethodnu sedmicu. Cena teladi iznosila je 430 din/kg, dok je kod tovne junadi dominirao iznos od 350 din/kg uz prosečnu ponudu i tražnju. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša u sedmici za nama u klanicama na području Šapca, pošto su odgajivači iz ovog kraja za otkupljena grla dobijali 325 din/kg.

Klanice na području zlatiborskog regiona vršile su otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 500 din/kg, tovne bikove SM rase preko 500 kilograma po ceni od 320 din/kg i krave za klanje po ceni od 200 din/kg.

Prema izveštaju reportera STIPS iz Čačka protekle je sedmice došlo do rasta prodajne cene muške teladi SM rase, pa su se najčešće mogla pazariti za 450 din/ kg. Obe kategorije prasadi i tovne svinje od 80 do 120 kilograma bili su skuplji na pijaci žive stoke u Novom Sadu, pošto su se prasad mogla pazariti po ceni od 400 do 420 din/kg, a tovne svinje za 200 din/kg. U klanicama na teritoriji južnobačkog regiona evidentiran je rast otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Cene prasadi, tovnih svinja i krmača

Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cene prasad od 16 do 25 kilograma, pa je cena dostigla iznos od 400 din/kg. Rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma evidentiran je protekle sedmice u klanicama na području braničevskog regiona. Za otkupljenu prasad odgajivači su dobijali 320 din/kg, a za tovne svinje 170 din/kg. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.

Odgajivači su za otkupljenu prasad dobijali 400 din/kg, a za tovne svinje 190 din/kg protekle sedmice. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period i u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, pošto je iznosila 350 din/kg. Klaničari sa područja nišavskog regiona po višim su cenama vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja preko 120 kilograma. Za otkupljenu prasad plaćali su 380 din/kg, a za svinje 130 din/kg.

Cene jagnjadi, ovaca i koza

U klanicama na području braničevskog regiona došlo je do rasta otkupih cena jagnjadi i šilježadi u odnosu na prethodnu sedmicu. Najčešća cena po kojoj su klaničari plaćali jagnjad iznosila je 350 din/kg, dok je u kategoriji šilježadi dominirao je iznos od 170 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu bula su skuplja jagnjad ( 380 din/kg) i ovce ( 150 din/ kg). Otkupna cena jagnjadi i ovaca bila je viša protekle sedmice u klanicama na području nišavskog regiona, pošto je u kategoriji jagnjadi dominirao iznos od 400 din/kg, a kod ovaca iznos od 160 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Nišu, jer su se najčešće mogla pazariti za 450 din/kg. Jagnjad su protekle sedmice bila skuplja i na pijaci žive stoke u Čačku uprkos dosta dobroj ponudi ove kategorije ovaca. Cena iznosila je 380 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do pada prodajne cene ovaca koje su se najčešće mogle pazariti po dominantnoj ceni od 130 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je prosečan. Protekle su sedmice jagnjad, ovce i jarad bii skuplji na stočnoj pijaci u Vranju. Cena jagnjadi bila je 380 din/kg, ovaca 160 din/kg i jaradi 330 dn/kg. Pad cene jagnjadi u odnosu na prethodni period evidentiran je na stočnoj pijaci u Kraljevu. Dominirao je iznos od 390 din/kg. U klanicama na području zlatiborskog regiona, takođe, je došlo do pada otkupne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 340 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica