Cena teladi PROBILA REKORD – Bikovi i dalje drže MAKSIMALNU cenu!

Cena teladi PROBILA REKORD – Bikovi i dalje drže MAKSIMALNU cenu!

Odgajivači su za telad dobijali čak 600 din/kg što pokazuje značajan rast u odnosu na prošlu nedelju, cena bikova i dalje dostiže maksimalnih 380 dinara po kilogramu. Pogledajte cene ostalih kategorija stoke na stočnim pijacama i u klanicama na teritoriji naše zemlje.

telad u tovu

Cene tovnih bikova, krava, teladi

Za otkupljenu telad SM rase do 160 kilograma su odgajivači sa područja Šapca protekle nedelje dobijali 600 din/kg, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Na stočnoj pijaci u Kraljevu je prodajna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma dostigla maksimalnih 380 din/kg.

Rast otkupnih cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma i krava za klanje zabeležen je u klanicama na području jablaničkog regiona, pošto se otkup tovnih bikova odvijao po ceni od 350 din/kg, dok su odgajivači za otkupljene krave za klanje dobijali 240 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma bila je viša u odnosu na treću sedmicu maja u klanicama na području južnobačkog regiona, jer je cena iznosila 340 din/kg. Poslednje sedmice maja klanice sa područja braničevskog regiona vršile su otkup teladi SM rase do 160 kilograma po ceni od 480 din/kg, tovnu junad od 350 do 480 kilograma po ceni od 360 din/kg i krave za klanje po ceni od 170 din/kg.

Cene prasadi, tovnih svinja, krmača

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do rasta prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma tokom protekle sedmice. Prodaja se najčešće odvijala po ceni od 400 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma su u sedmici za nama bila skuplja i na stočnoj pijaci u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 420 din/kg. Za razliku od njih niža je bila prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 220 din/kg.

Obe kategorije tovnih svinja bile su skuplje na stočnoj pijaci u Novom Sadu, jer je za tovljenike od 80 do 120 kilograma trebalo izdvojiti 200 din/kg, a za grla preko 120 kilograma iznos od 180 din/kg. Rast cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 400 din/kg zabeležen je i na stočnoj pijaci u Užicu.

Klaničari sa područja južnobačkog regiona oborili su otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg.

Cene koza, jaradi, ovaca, šilježadi i jagnjadi

U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je rast otkupne cene šilježadi, pošto je dominirao iznos od 170 din/kg. Obim otkupa bio je prosečan. Reporteri STIPS iz Čačka protekle su sedmice zabeležili rast cene jagnjadi na 360 din/kg na pijaci žive stoke u ovom gradu.


Jagnjad su bila skuplja u odnos na predhodni period na pijaci žive stoke u Novom Sadu. Kupci su trebali da izdvoje 380 din/kg. Klaničari sa područja nišavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi jer je dominirao iznos od 370 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi u odnosu na predhodni period evidentiran je i na stočnoj pijaci u Kraljevu pošto je trebalo izdvojiti 390 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu došlo je do pada prodajne cene jaradi protekle sedmice, pošto su se najčešće mogla pazariti za 240 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na predhodni period pošto je dominirao iznos od 350 din/kg.

Izvor: STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica