Cena stoke i stočne hrane za period 23-27.02.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 23-27.02.2018.

Tokom protekle nedelje na stočnim pijacama širom Srbije nastavljen negativan trend kretanja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Cene krava

U klanicama na području Šumadije zabeležen je rast otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje. Telad je koštala 460 din/kg, a krave za klanje od 150 din/kg.

Priplodne krave SM rase bile su skuplje u odnosu na prethodnu sedmicu na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Cena se kretala od 170.000 dinara po grlu.

Nešto niža bila je cena krava za klanje SM rase u klanicama na području Podunavskog okruga. Cena se kretala od 140 din/kg.

U klanicama Južnobačkog okruga, najčešća otkupna cena tovne junadi od 480 kilograma iznosila je 220 din/kg, a obim ponude i otkupa bio je prosečan.

Cene svinja

Prasad su bila skuplja na pijaci žive stoke u Pirotu. Cena je iznosila od 300 din/kg.

Na području Južno-banatskog okruga skuplje su bile tovne svinje i krmače za klanje, a pojeftinila je prasad od 16 do 25 kilograma.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast cene krmača za klanje i koštale su 130 din/kg.

U klanicama u Šumadiji došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma.

Na području Beograda, tokom poslednje sedmice februara, poskupele su tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.

U Južno-bačkom okrugu niža je bila otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma. Cena je iznosila od 240 din/kg.

Cene ovaca i koza

Tokom poslednje nedelje februara samo nekoliko jagnjadi dovezeno je za prodaju na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena je varirala od 300 do 350 din/kg u zavisnosti od starosti i telesne mase, što je skuplje u odnosu na prethodni period.

Jagnjad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Smederevu. Najčešće su se mogla pazariti po ceni od 320 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici došlo je do rasta cene na 160 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je dobar. 

Klanice sa područja Južno-bačkog okruga nisu vršile otkup jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza tokom poslednje sedmice februara.

Na pijaci u Novom Sadu najčešća cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, a za ovce je trebalo izdvojiti 120 din/kg.

Cene stočne hrane

Prodajna cena kukuruza, prirodno sušenog upakovanog u džakove je na pijacama na području Vojvodine tokom proteklog meseca najčešće varirala od 18 do 18.5 din/kg. Na pijacama Centralne Srbije cena je varirala od 22 do 25 din/kg.

U silosima se kukuruz u rinfuznom stanju najčešće prodavao po ceni od 17 do 18 din/kg kao i prethodnog meseca. Pšenica upakovana u džakove se na pijacama mogla pazariti po ceni od 16 do 26 din/kg.

Cena pšenice u rinfuzu se u silosima kretala u intervalu od 16 do 18.9 din/kg.

Stočni ječam upakovan u džakove od 50 kilograma mogao se na pijacama tokom proteklog meseca pazariti po ceni od 24 din/kg. To ukazuje na blagi pad cene u odnosu na januar.

Prodaja stočnog ječma u silosima u rinfuzu je zabeležena jedino u Subotici po ceni od 17.5 din/kg. Stočno brašno se  moglo pazariti po ceni od 17 din/kg. U maloprodajnim objektima se cena kretala od 19 din/kg, dok je u silosima cena ovog stočnog hraniva varirala od 18 do 21 din/kg.

U silosu u Subotici je proteklog meseca zabeležena prodaja suncokreta u zrnu po ceni od 39 din/kg.

Nije bilo značajnije promene u pogledu ponude sojine sačme u maloprodajnim objektima u odnosu na prethodni mesec. Što se cene tiče najčešće je varirao iznos od 70 do 80 din/kg.

Tokom februara je  maloprodajna cena suncokretove sačme iznosila 35 din/kg. Promet lucerkinog sena u balama se najčešće odvijao po ceni od 17 do 20 din/kg kao i tokom januara. 

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.