Kako izgleda jedna kalkulacija troškova proizvodnje kukuruza?

Kako izgleda jedna kalkulacija troškova proizvodnje kukuruza?

Da li je kukuruz biljna kultura koja je isplativa za proizvodnju u našoj zemlji? Kukuruz, sudeći po informacijama Privredne komore Srbije, spada u najzastupljenije kulture na području Srbije.

Na osnovu primera kalkulacije troškova za 2019. godinu, pokušaćemo da prikažemo kako je ova godina izgledala iz perspektive proizvođača kukuruza u Srbiji.

Naveden je primer kalkulacije proizvodnje Janka Turčana, ratara iz Stare Pazove. Ovaj poljoprivrednik je ukupno proizveo 12 t/ha kukuruza, ostvareni prihodi izneli su 195.600 dinara, dok je ukupan rashod iznosio 138.300 dinara, iz čega proizilazi bruto marža u iznosu od 57.000 dinara.

Cena koštanja kukuruza iznosila je 16.30 RSD/kg. Ovo je njegova celokupna kalkulacija.

Kalkulacija troškova proizvodnje kukuruza iz 2019: Janko Turčan
DIREKTNI TROŠKOVIINDIREKTNI TROŠKOVITROŠKOVI RADA
Ukupan trošak zakupa: 51.600Plata i doprinosi: 8.200Oranje: 3.000
Ukupan utrošak goriva: 8.200Ostali troškovi: 1.000Spremiranje: 1.500
Ukupna azotna đubriva: 7.300Predsetveno spremiranje: 1.500
Ukupno mešano đubrivo: 9.100 Setva: 2.000
Seme kukuruza: 22.400Prskanje: 1.000
Troškovi zaštite: 4.5002x Špartanje: 3.000
Žetva i transport: 14.000
Ukupno: 103.100Ukupno: 9.200Ukupno: 26.000
Analiza rezultata: Janko Turčan
Proizvedena količina (T):12
Ukupan prihod:195.600
Ukupan rashod:138.300
Bruto marža:57.300
Cena koštanja kukuruza (RSD/kg):16.30

Kako je proizvodnja kukuruza iz godine u godinu neizvesna, upitali smo poljoprivrednika Janka Turčana da li je bio zadovoljan rezultatima u 2020. godini. Uz reči da mu je ono neočekivano u prethodnoj godini “išlo na ruku”, navodi da su mu cenovne promene tokom prethodne godine donele korist, kao i povoljna količina padavina.

Izvor:
Janko Turčan, poljoprivrednik Stara Pazova

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica