Za podsticajna sredstva 50 miliona dinara

Za podsticajna sredstva 50 miliona dinara

 Za realizaciju mera iz Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kragujevca za tekuću godinu biće izdvojeno iz budžeta grada 50 miliona dinara.

Traktor na njivi

Javni pozivi odnose se na regresiranje reproduktivnog materijala – prvog veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica, dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizičku imovinu polјoprivrednih gazdinstava – nabavku nove traktorske priklјučne mehanizacije, kao i nabavku mašina i opreme za stočarstvo.

Podsticajna sredstva obezbeđena su za podizanje i opremanje plastenika, podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka i vinove loze, kao i nabavku opreme za navodnjavanje.

Tri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava namenjena su za nabavku priplodnih grla goveda, ovaca i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa, nabavku opreme za pčelarstvo kao i upravlјanje rizicima odnosno osiguranje useva, plodova i životinja.

Za realizaciju mera iz Programa podrške za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, u budžetu grada opredelјeno je 33 miliona dinara.

Članovi Gradskog veća doneli su i zaklјučak o raspisivanju i objavlјivanju Javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za sprovođenje polјoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u okviru mere – održivo korišćenje polјoprivrednog zemlјišta – Unapređena primena dobre polјoprivredne prakse. Za tu namenu u budžetu grada planirano je 17 miliona dinara.

Svi Javni pozivi biće objavlјeni na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca: www.kragujevac.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija i mesnih zajednica na seoskom području, najkasnije do 30.marta 2022. godine.

Rok za podnošenje zahteva počinje da teče od dana objavlјivanja javnog poziva pa do utroška sredstava planiranih za ove namene.


Detalјnije informacije, kao i dodatna pojašnjenja po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u kancelariji 406/IV sprat, zgrada organa Grada, Trg slobode 3, Kragujevac, svakog radnog dana, neposredno ili na telefon: 034/306 -187 od 8.00 -15.30 časova.

Izvor: iKragujevac.com

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica