Za nabavku vinarske opreme izdvojeno 30 miliona dinara

Za nabavku vinarske opreme izdvojeno 30 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proivodnju vina i proizvodnju i preradu pečuraka, na teritoriji pokrajine. Konkurs je otvoren do 15. juna.

Ilustracija: Ulaganje u opremu za proizvodnju vina - © Pixabay

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose ukupno 30.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, odnosno 2.750.000,00 dinara za podnosioce prijava: preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, preduzetnike i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, koja može da se odnosi na više sektora, kao i za više namena u okviru istog sektora.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. nabavku opreme za proizvodnju vina:

inoks sudovi za vino, vinifikatori, univerzalne posude za vino, uređaji za kontrolisanu fermentaciju i hladnu stabilizaciju vina, parni generatori za sterilizaciju opreme i sudova i uređaji za pranje, drveni sudovi i burići za barikiranje, filteri, muljače, pumpe, centrifugalni separatori, sistemi za ubacivanje azota, pneumatske prese, uređaji za zatvaranje ambalaže – ručni i automatski sa pripadajućom opremom, linije za punjenje i etiketiranje uz odgovarajuću opremu, punilice, etiketirke i čepilice, postolja za drvenu barik burad i oprema za transport u sklopu vinarije.


2. Oprema za proizvodnju i preradu pečuraka.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica