Vranjskim stočarima i do 25.000 dinara po grlu

Vranjskim stočarima i do 25.000 dinara po grlu

Predviđene subvencije za stočare u novoj raspodeli sredstava za poljoprivredne proizvođače u vranjskom kraju iznose od 60 do 25.000 dinara po grlu. Najveće subvencije po grlu određene su za kvalitetne priplodne mlečne krave, kao i priplodne tovne krave i bikove.

 

U Vranju najviše podsticaja za mlečne i tovne krave  - ©Agromedia

 

U ovoj godini država će najviše novca ulagati u stočarstvo. Budžet za subvecije u govedarstvu u 2019. godini biće veći za 7 milijardi dinara. U vranjskom kraju najveći podsticaji za poljoprivrednike određeni su upravo za one koji se bave stočarstvom. Vranjski stočari po grlu priplodnih mlečnih i tovnih krava, ili priplodnih tovnih bikova, mogu dobiti i do 25.000 dinara.

Gradska uprava u Vranju, kako je navedeno na portalu OKradio, objavila je uslove i novčane iznose pod kojima poljoprivredna gazdinstva na teritoriji grada Vranja mogu konkurisati za podsticajna sredstva u poljoprivredi.
Pravo na podsticaj imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podnosioci zahteva koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi za 2019. godinu mogu ostvariti pravo na:

  1. 25.000 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave (minimum tri kvalitetne priplodne mlečne krave, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje dve, a najviše za 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava );
  2. 25.000 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove (minimum tri kvalitetne priplodne tovne krave ili bika);
  3. 7.000 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve (minimum 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva);
  4. 10.000 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne krmače i nerastove (minimum deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova);
  5. 60 dinara po grlu podsticaja za roditeljske kokoške teškog tipa;
  6. 100 dinara po grlu podsticaja za roditeljske kokoške lakog tipa;
  7. 500 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne matice ribe šarana;
  8. 300 dinara po grlu podsticaja za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke;

Zahtev sa pratećom dokumentacijom za ostvarivanje prava na podsticaje za kvalitetna priplodna grla podnosi se za svaku kalendarsku godinu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja od:


1) 21. marta do 31. jula 2019. godine za grla uključena u proizvodnju od 01.01.2019 godine;

2) 1. do 31. januara 2019. godine za grla uključena u proizvodnju do 31. decembra 2018 godine;

Stočari iz Vranja pomoć prilikom popunjavanja zahteva i sve potrebne informacije u vezi sa podsticajima u poljoprivredi mogu se dobiti u Kancelariji br. 15 – Gradske uprave grada Vranja, u ulici Kralja Milana br.1, svakog radnog dana, ili na telefon broj: 017/402-348.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica