Vesti – Subvencije za poljoprivrednike u Baču

Vesti – Subvencije za poljoprivrednike u Baču

Opština Bač raspisala je konkurse za dodelu subvencija za sufinansiranje opreme za poljoprivredna gazdinstva, osiguranje useva i plodova, kao i višegodišnjih zasada i rasadnika. Pravo na podsticaje imaju sva pravna i fizička lica iz ove opštine sa aktivnim statusom poljoprivrednog gazdinstva.

Kupovinu opreme za poljoprivredna gazdinstva opština će subvencionisati 80% od ukupne vrednosti investicije (bez PDV-a), a maksimalno do 130.000 dinara.

Sufinansiranje premije osiguranja podsticaće se u iznosu od 50% visine premije (bez uračunatog poreza na premiju neživotnog osiguranja) i to za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada i rasadnika. Na ovaj način maksimalno može da se osigura pet hektara poljoprivrednih površina.

Konkursi će biti otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

Detaljnije uslove konkursa svi zainteresovani poljoprivrednici mogu da pogledaju na oglasnim tablama opštinske uprave Bač.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica