Vesti – Da li pojava velikih proizvođača znači razvoj naše poljoprivrede?

Vesti – Da li pojava velikih proizvođača znači razvoj naše poljoprivrede?

Ako pogledamo desetak godina unazad, u mnogim selima, naročito u Vojvodini, pojavili su se proizvođači koji obrađuju po nekoliko stotina, čak i hiljade hektara zemlje. Ostali su, s druge strane, stagnirali ili rade za velike i ne mogu da ostvare značajne prihode od zemljoradnje. Ovu pojavu detaljnije nam je objasnio gospodin Goran Živkov, osnivač i programski direktor konsultantske kompanije SEEDEV.

 

O tome da li je pojava velikih poljoprivrednika bila cilj ka kojem smo se kretali u poslednjih desetak godina, ili je ona ipak unazadila mnoge manje proizvođače, razgovarali smo sa gospodinom Goranom Živkovom, osnivačem i programskim direktorom konsultantske kompanije SEEDEV.

Tačno je da je došlo do velikog ukrupnjavanja. Ja bih čak mogao da kažem da, iako sam radio u mnogim zemljama, ovako veliko ukrupnjavanje još nikada nisam video. Setimo se samo perioda od pre 20 ili 25 godina. Tada su seljaci imali najviše po 10 hektara zemlje. Danas, sa druge strane, u Vojvodini 23.000 poljoprivrednika obrađuju 80% zemlje. Istu količinu zemlje u centralnoj Srbiji obrađuje 145.000 seljaka.“

Poljoprivredno domaćinstvo - ©Agromedia

„To je pre svega dobro. Da smo svi ostali na onih nekoliko hektara, Srbija ne bi mogla da bude konkurentna. Ipak, ne slažem se sa vama da ima nekoliko takvih poljoprivrednika. Ja bih pre rekao da smo dobili jedan sloj ljudi koji obrađuju po 100 ili 200 hektara. Međutim, istovremeno smo dobili i jednu mnogo veću grupu ljudi koji imaju po nekoliko desetina hektara.“

Istina je da u svakom selu ima po nekoliko velikih. To nisu kompanije, već poljoprivrednici koji su napredovali i izdvojili se od ostalih. Ipak, u svakom tom selu ima deset puta više ljudi koji obrađuju po nekoliko desetina do 100 hektara zemlje.“

Goran Živkov - ©Agromedia

Zato bi sada trebalo da se napravi agrarna politika za te ljude. Oni koji su veliki ne mogu još mnogo da rastu, čak i da to žele. Zbog toga je važno da se srednji poljoprivrednik nekako podigne i da on napreduje, ali i da se vodi računa o tome koliko će njih još da nastavi da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom.“

Sagovornik:
Goran Živkov, osnivač i programski direktor konsultantske kompanije SEEDEV


 

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica