Unapređenje ruralnog razvoja na zapadnom Balkanu

Unapređenje ruralnog razvoja na zapadnom Balkanu

Forum poljoprivredne politike 2017. okupio je više od 130 predstavnika relevantnih organizacija koji su izneli mišljenja oko politika poljoprivrede i ruralnog razvoja na zapadnom Balkanu i dali preporuke za poboljšanje postojeće situacije, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede Srbije.

Forum poljoprivredne politike - © Ministarstvo poljoprivrede 

Forum poljoprivredne politike (FPP) 2017 je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralni razvoj Crne Gore i Stalna Radna Grupa za regionalni ruralni razvoj u jugoistočnoj Evropi (SWG) u Podgorici od 11. do 12 oktobra. Forum je okupio više od 130 predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora iz regiona i inostranstva.

Istaknuta je potreba za prilagođavanje politika koje se tiču razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u jugoistočnoj Evropi u skladu sa zahtevima EU i zahtevima koji su vezani za poboljšanje konkurentnosti ruralne ekonomije, uzimajući u obzir strukturu poljoprivrednih gazdinstava na zapadnom Balkanu.

Forum poljoprivredne politike - © Ministarstvo poljoprivrede 

APF 2017 je naglasio da postoje trgovinske barijere u prometu poljoprivrednih proizvoda i pitanja koja su vezana za upravljanje prirodnim resursima u regionu. Diskutovano je o IPARD-u kao instrumentu održivog ruralnog razvoja u regionu, sa posebnim fokusom na važnost LEADER pristupa.

Neke od poruka proistekle iz Foruma su vezane za unapređenje konkurentnosti ruralne ekonomije i problem postojanja ograničenja za razvoj malih farmi i ruralnih biznisa. Otvaranje radnih mesta i mogućnosti za investiranje u ruralnim oblastima, kao i pravilno iskorišćavanje i upravljanje prirodnim resursima utiču na smanjenje ruralnih iseljavanja.

Forum poljoprivredne politike - © Ministarstvo poljoprivrede 


Zapadni Balkan treba da konsoliduje aktivnosti za uspostavljanje regionalne ekonomske oblasti u skladu sa EU acquis za eliminisanje barijera pristupa tržištu, smanjenje troškova izvoza i privlačenje više investicija. Donosioci odluka bi trebalo da daju veći značaj IPARD merama koje podržavaju saradnju malih farmera i ruralnih biznisa.

Vladine institucije na svim nivoima treba da nastave rad na strateškim i programskim dokumentima i regionalnom okviru za upoznavanje sa LEADER pristupom. Jačanje kapaciteta relevantnih institucija, podizanje svesti o LEADER pristupu i uspostavljanje lokalnih akcionih grupa su glavne aktivnosti u procesu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica