U Rusiji DOZVOLJENO: Biološki otpad u hrani za životinje

U Rusiji DOZVOLJENO: Biološki otpad u hrani za životinje

U Rusiji je doneta odluka da se biološki otpad sme koristiti u proizvodnji hrane za životinje, počevši od prvog januara ove godine. Pretpostavlja se da bi nova regulacija mogla podstaći razvoj različitih industrija, a uporedo uticati i na očuvanje životne sredine.

Otprilike 17 miliona tona hrane proizvedene za ljudsku upotrebu, u Rusiji završi kao otpad svake godine, navode iz Odbora za ekologiju Državne dume.

Sa ekološkog stanovišta, predviđeno je da ova regulacija ima udeo i u zaštiti životne sredine. Tokom godine bačena hrana predstavlja glavni povod za emitovanje 2.4 tone metana.

Takođe, očekuje se da nova regulacija utiče i na pojavu pojedinih zaraza kod životinja.

Da li će se koristiti i namirnice kojima istekne rok trajanja?

Možda i važnija regulacija za životnu sredinu je predlog koji se takođe razmatra od sredine prošle godine. Naime, predložena je upotreba namirnica kojima ističe rok trajanja, isto kao i za biološki otpad, u proizvodnji hrane za životinje.

U slučaju ove regulacije otišlo bi se korak dalje kada je reč o upotrebi velike količine hrane koja truli na otvorenom.

Potezi koji poštuju principe održivog razvoja potrebni su na svetskom nivou, pošto je problem bacanja hrane svuda aktuelan. Na svetskom nivou godišnje se izgubi 1.3 milijarde tona hrane od početka proizvodnje do krajnjeg konzumenta.

Šta proizvođači misle o ovim promenama?

Ipak, već sada postoje dileme u pogledu toga da li će ove regulacije značiti proizvođačima. Kako će oni održati konstantan nivo nutritivnih vrednosti i proteina u svojim proizvodima, i da li se gubi na kvalitetu, ostaje nerazjašnjeno.

Nova regulacija klasifikuje biološki otpad na opasan i umereno štetan, i u slučaju da je biološki optad deo druge grupe, može da se upotrebi u proizvodnji hrane i dodataka za ishranu životinja.

Ipak, još nije napravljena izričita klasifikacija šta se smatra biološkim otpadom, objašnjava sagovornik iz Nacionalnog Udruženja Proizvođača Mesa u Rusiji. Na primer, uzimanje kosti od mesa ne računa se za otpad, pošto je upotrebljiva u proizvodnji želatina, navodi on.

Malo je jasnije kako biološki otpad može da se skladišti. Nova regulacija radi u korist manjih troškova transporta i skladištenja, pošto će otpad moći da se odloži u frižider i prenosi u plastičnim kesama.

Izvor: All About Feed

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica