U prvom krugu u Kikindi izlicitirana trećina ponuđene državne zemlje

U prvom krugu u Kikindi izlicitirana trećina ponuđene državne zemlje

Članovi Komisije za izdavanje državne zemlje u zakup saopštili su da je prvi krug licitacije zemljišta na teritoriji Kikinde prošao u najboljem redu i u skladu sa zakonom. Tokom javnog nadmetanja, zainteresovani poljoprivrednici su u zakup uzeli 3.200 od ponuđenih 9.000 hektara državnog zemljišta.
 

Licitacija u Kikindi - © Foto: Dragana Starčević

 

Nemanja Đukić, predsednik Komisije za izdavanje državne zemlje u zakup, istakao je da je zadovoljan postignutim rezultatima, uzimajući u obzir da je licitacija u više navrata odlagana, zbog učestalog donošenja rešenja od strane Agencije za restituciju o vraćanju zemlje naslednicima. On smatra da su obe strane zadovoljne, lokalna samouprava i poljoprivrednici.
 

Vrednost nekih parcela koja se nalaze u Kikindi i selima Nakovo i Novi Kozarci dostizala je cenu i do 75.000 dinara po hektaru.

Pravo učešća u licitaciji bilo je omogućeno svima koji imaju urednu dokumentaciju. Vrednost nekih parcela koja se nalaze u Kikindi i selima Nakovo i Novi Kozarci dostizala je cenu i do 75.000 dinara po hektaru.

Izostavljajući zemlju po pravu prečeg zakupa, u prvom licitacionom krugu ponuđeno je nešto manje parcela. Ostalo je još dve trećine zemljišta, ali pošto je kraj godine, ne zna se da li će uopšte biti drugog kruga licitacije. Trenutno se radi procena da li je neophodno da se održi još jedna licitacija u ovoj godini“, istakao je Đukić.
 

Nemanja Đukić - © Foto: Dragana Starčević


Naredna faza je potpisivanje zapisnika i dostavljanje Odluke o najpovoljnijem ponuđaču Ministarstvu. Poljoprivrednicima koji su uplatili depozit, a koji nisu izlicitirali zemljište, isti će biti vraćen.

Na ovogodišnjoj licitaciji učestvovalo je oko 400 zakupaca, a od ukupno 9.000 hektara, preko 1.300 je ponuđeno u Kikindi. Po površini, najviše parcela je izlicitirano u Mokrinu (614 hektara), u Kikindi (476 hektara) i u Ruskom Selu (354 hektara), dok je najmanje u Sajanu (125 hektara).

Foto: Dragana Starčević


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica