Tri četvrtine ukupnog izvoza čine samo primarni poljoprivredni proizvodi

Tri četvrtine ukupnog izvoza čine samo primarni poljoprivredni proizvodi

Od ukupne vrednosti robe koju Srbija izveze na različita tržišta, čak tri četvrtine čine primarni poljoprivredni proizvodi. Prerađenih proizvoda skoro i da nema. Zato se više sredstava i napora mora ulagati upravo u prerađivački sektor, ističe se u FAO saopštenju.

Izvozimo tri četvrtine primarnih poljoprivrednih proizvoda - © FAO 

Privredna komora Srbije u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) organizovala je Okrugli sto pod nazivom „Diverzifikacija poljoprivrednog izvoza – Put napred za poljoprivredu Srbije“. Ovaj događaj okupio je kreatore politike iz javnog i privatnog sektora zajedno sa međunarodnim donatorima aktivnim u promociji izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, sa ciljem da se identifikuju glavni izazovi, preduslovi i mogućnosti za unapređenje izvoza iz Srbije, kako na tradicionalnim tako i na novim udaljenim tržištima.

Ovom prilikom, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović naveo je da treba raditi na unapređenju kvaliteta i promeni izvozne strukture kako bi se na stranim tržištima našli srpski proizvodi većeg stepena prerade, s obzirom da trenutno primarni poljoprivredni proizvodi čine gotovo tri četvrtine vrednosti ukupnog poljoprivrednog izvoza.

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Stevan Nikčević kaže da 90 odsto poljoprivrednih proizvoda koji se plasiraju van Srbije odlaze na tržišta sa kojima imamo sporazum o slobodnoj trgovini i da je potreban novi investicioni ciklus u poljoprivredi. On je naglasio da je u sektoru izvoza poljoprivrednih proizvoda potrebno napraviti diversifikaciju kako proizvoda tako i tržišta na koja se izvozi, te da treba više raditi na efikasnoj i kvalitetnijoj proizvodnji i na promociji na tržištima na kojima nismo prisutni.

Izvozimo tri četvrtine primarnih poljoprivrednih proizvoda - © FAO 

Na skupu su FAO eksperti za globalnu poljoprivrednu trgovinu prezentovali ključne trendove, perspektive i izazove u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na promene na strani potrošnje, kao i na nedavna dešavanja u politici poljoprivredne trgovine, kao što su američke nove tarifne mere i moguće implikacije Brexita na evropsku i globalnu poljoprivrednu trgovinu.

“Trendovi spoljnotrgovinske razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije ukazuju na duboku potrebu za rekonfiguracijom domaće agrarne politike. Poljoprivredni izvoz već niz godina usporava sa rastom i čini se da dostiže svoj maksimum prema EU i CEFTA regionu. Šansa koja se pojavila 2014. godine sa trgovinskim sankcijama u Rusiji je samo delimično iskorišćena. Ipak, zahvaljujući Sporazumu o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, Srbija je uspela da delimično diverzifikuje svoj izvoz od EU i regiona ali se nova tržišta ne otvaraju, osim malobrojnih izuzetaka. FAO i EBRD su angažovani u većem broju zemalja Jugoistočne Evrope sa ciljem promovisanja i diverzifikacije izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Danas smo imali priliku da deo naših aktivnosti predstavimo zainteresovanima a nadamo se da ćemo nastaviti sa radom u Srbiji”, Miloš Milovanović, konsultant za agrarnu politiku FAO i koordinator FAO i EBRD projekata u Srbiji.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica