Šumarski fakultet ne daje zemljište na Goču za izgradnju mini-hidroelektrane

Šumarski fakultet ne daje zemljište na Goču za izgradnju mini-hidroelektrane

Savet Šumarskog fakulteta uvažio mišljenje svoje stručne komisije da bi se izgradnjom mini-hidorelektrane na Goču na Brezanskoj reci uništio biodiverzitet na tom području.

Šumarski fakultet ne da zemljište za izgradnju mini-hidroelektrana - © Pixabay 

Preduzeće Hidro-tan iz Beograda planiralo je gradnju mini-hidroelektrane na Goču na Brezanskoj reci i još 2017.godine podnelo je zahtev Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu za izdavanje zemljišta u zakup na teritoriji grada Kraljeva KO Brezna, na kojem bi gradio čelični cevovod u dužini od 2050 metara.

Kako je planirano, deo postrojenja i cevi MHE Karaula nalazili bi se na području Specijalnog rezervata prirode Goč-Gvozdac kojim decenijama upravlja Šumarski fakultet. U cilju donošenja najcelishodnije odluke, Šumarski fakultet je formirao posebnu komisiju koja je sagledala sve posledice eventualne gradnje i na osnovu kompletnih analiza predložila Savetu Fakulteta da ne prihvati zahtev investitora što je Fakultet i učinio. Pri donošenju konačne odluke presudan je bio stav Komisije da izgradnja MHE na Goču uništila biodiverzitet na tom području.

Odluku Šumarskog fakulteta da ne da svoje zemljište beogradskom investitoru za izgradnju mini-hidroelektrane Karaula na Brezanskoj reci, podržao je i Savet Univerziteta u Beogradu, Ekološki pokret “Ibar” Kraljevo, Grupa za odbranu gradnje na reci Lopatnici i brojni građani.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica