Beograd – subvencije za poljoprivrednike

Beograd – subvencije za poljoprivrednike

Sekretarijat za poljoprivredu Beograda je raspisao konkurse za podsticajna sredstva za poljoprivredna gazdinstva u oblasti pčelarstva, voćarstva i povrtarstva i za kupovinu traktora ukupne vrednosti 180 miliona dinara.

Subvencije za poljoprivrendike

U sva tri javna poziva uslovi su da nosioci gazdinstva imaju prebivalište na teritoriji Beograda, kao i da ne budu korisnici drugih subvencija za nabavku opreme za čiju kupovinu sada konkurišu.

Gradska uprava za nabavku bilo koje opreme nadoknađuje najviše 80 odsto cene bez PDV-a, a novac koji gazdinstva dobiju je bespovratan.

Subvencije za nabavku traktora

Za nabavku traktora, gazdinstva čiji nosioci imaju prebivalište u Beogradu, mogu da dobiju do milion dinara.

Uslov je da se katastarske parcele nalaze na teritoriji Beograda i da gazdinstvo ne koristi druge državne pomoći, kao i da traktor mora da kupi nakon dobijanja novca od grada i to od dobavljača ili proizvođača traktora iz Beograda.

U okviru javnog poziva definisani su i specifični uslovu u zavisnosti od sektora (mleko, meso, voće…) po kojem gazdinstvo konkuriše.

Beograd je za podsticaje za kupovinu traktora ukupno izdvojio 100 miliona dinara.

Ceo tekst konkursa dostupan je na linku.

Subvencije za voćare i povrtare

Poljoprivredna gazdinstva koja se bave voćarstom i povrtarstvom mogu da konkurišu za subvencije za kupovinu protivgradne mreže, plastenika sa sitemom za navodnjavanje kap po kap, žičane ograde, hidranta i druge opreme. 


U zavisnoti od vrste opreme i veličine parcele koju obrađuju, gazdinstva mogu da konkurišu za subvencije od 37.000 do 1,5 miliona dinara.

Gradska uprava je opredelila ukupno 45 miliona dinara za ovu vrstu subvencija.

Prilikom konkurisanja, vrednije će biti bodovana gazdinstva na kojima je žena nosilac, kada se nosilac gazdinstva bavi isključivo poljoprivrednom proizvodnjom, kada nosioci imaju manje godina, kada su višečlana gazdinstva i kada se bave organskom proizvodnjom


Ceo tekst javnog poziva dostupan na linku.

Podsticaj za pčelare

Pčelari iz Beograda se mogu prijaviti za podsticajna sredstva za nabavku nove opreme, i to do 20 košnica, satne osnove do 60 kg, do dve sms vage, jedne ručne prese za satne osnove, jedne sušare za polen i drugu opremu koja je navedena u tekstu javnog poziva.


Subvencije su mogu biti najviše 120.000 dinara po korisniku.

Ukupna podsticajna sredstva za podršku pčelarstvu u okviru ovog konkursa su 35 miliona dinara.

Uslov je da se katastarska parcela na kojoj je izvršeno obeležavanje pčelinjih društava i registracija pčelinjaka nalazi na teritoriji glavnog grada.

Takođe, gazdinstvo ne sme da bude korisnik drugih državnih pomoći, a oprema mora da bude kupljena tek nakon dobijanja subvencije.

Ceo tekst javnog poziva dostupan na linku.

Izvor: Novaekonomija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica