Slabo interesovanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u Kanjiži

Slabo interesovanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u Kanjiži

Na licitaciji u opštini Kanjiža bila je slaba zainteresovanost za zakup državnog zemljišta. To se potvrdilo u dva kruga licitacije.


Slabo interesovanje za zakup zemljišta u Kanjiži - © Agromedia


U prvom krugu
izlicitirano je 257 hektara. U drugom krugu u 429 licitacionih jedinica ponuđeno je 2.282 hektara, a u zakup je uzeto samo 260 hektara.

Interesovanje je bilo slabo zato što se većina parcela nalazi u opštinama Horgoš i Martonoš. Tamo je zemljište slabijeg kvaliteta, za razliku od atara Oroma i Adorjana, gde su njive plodnije, rekao je član Opštinskog veća Kanjiže Ervin Hužvar.

U prvom krugu u Kikindi izlicitirana trećina ponuđene državne zemlje

 
Za licitaciju u drugom krugu pristigle su 24 prijave za 21 licitacionu jedinicu, a bilo je samo 15 zainteresovanih. Samo u slučaju gde se za istu parcelu prijavilo četvoro interesenata bilo je licitiranja do postizanja dvostrukog iznosa početne cene. Sve ostale parcele izdate su po početnoj ceni

Parcele koje nisu izdate u zakup u drugom krugu licitacije ostaće u parlogu, navodi Hužar. On dodaje da su ove parcele uglavnom neobrađene, da su u pitanju pašnjaci i livade ili da su zaštićene kao prirodno dobro.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica